Handelskalendern visar vilka dagar våra fonder är helt stängda för handel eller stänger tidigare (halvdag).
De dagar en fond är helt stängd för handel genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. När en fond stänger tidigare (halvdag) måste begäran om köp och inlösen vara Enter Fonder tillhanda senast kl. 11.00.

Rubriken ”Aktiefonder” avser fonderna Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro och Enter Småbolagsfond.

Rubriken ”Räntefonder” avser fonderna, Enter Preserve, Enter Cross Credit och Enter Return.

2020 Aktiefonder Räntefonder
Januari 1, 6 1, 6
Februari
Mars
April 9 (halvdag), 10, 13, 30 (halvdag) 9 (halvdag), 10, 13, 30 (halvdag)
Maj 1, 20 (halvdag), 21 1, 20 (halvdag), 21
Juni 19 5 (halvdag), 18 (halvdag), 19
Juli
Augusti
September
Oktober 30 (halvdag) 30 (halvdag)
November
December 24, 25, 31 23 (halvdag) 24, 25, 30 (halvdag), 31

almanacka-1000x1000