Enter Klimatfokus Ränta

Investera i den hållbara omställningen

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond med bolag och avkastningspotential i fokus. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar. Enter Klimatfokus Ränta klassificeras som ”mörkgrön” i enlighet med Disclosure-förordningens artikel 9.

Så här investerar Enter Klimatfokus Ränta i den hållbara omställningen

Lyssna på Enter Klimatfokus Räntas förvaltare Gustaf Tegell när han berättar om fonden

Investera i den hållbara omställningen

Parisavtalets målsättningar är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Obligationsmarknaden är en relativt outnyttjad kraft i klimatomställningen. Med Enter Klimatfokus Ränta tar vi vara på den möjligheten genom att investera i bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Vi kan Sverige

Alltsedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat med en grundläggande tanke som bygger på närhet till bolagen vi investerar i. Det innebär bl a en nära kontakt med bolag och dess företagsledningar. För oss är det viktigt att förstå verksamheter på djupet och hur värden kan skapas till oss som investerare.

Tillsammans kan vi nå fram

När vi väljer ut fondens placeringar gör vi en individuell bedömning av varje företags klimatavtryck. Vi vill se att bolaget har ett aktivt klimatarbete och har lyckats minska sina utsläpp över tid. Men ännu viktigare är bolagets framtida ambitioner och de mål företaget arbetar mot. Genom att välja att låna ut pengar, eller inte, kan vi premiera hållbara bolag genom att påverka deras tillgång till kapital.

Kvalitet och positiv avkastning

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i obligationer med avkastningspotential utgivna av företag med god kreditkvalitet. Med fondens strategi hittar vi hållbara bolag i alla branscher vilket ger dig som investerare en god riskspridning i en diversifierad portfölj.

Fondfakta
Investeringsstrategi
Största innehav
Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Månadskommentar från förvaltaren

”Fondens avkastning för månaden slutade något över den löpande räntenivån. Sett över årets första kvartal är avkastningen klart högre än räntenivån.”

Öppnas i ny flik

Investera i Enter Klimatfokus Ränta

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond med bolag och avkastningspotential i fokus. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Investera i den hållbara omställningen

Parisavtalets målsättningar är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Obligationsmarknaden är en relativt outnyttjad kraft i klimatomställningen. Med Enter Klimatfokus Ränta tar vi vara på den möjligheten genom att investera i bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Tillsammans kan vi nå fram

När vi väljer ut fondens placeringar gör vi en individuell bedömning av varje företags klimatavtryck. Vi vill se att bolaget har ett aktivt klimatarbete och har lyckats minska sina utsläpp över tid. Men ännu viktigare är bolagets framtida ambitioner och de mål företaget arbetar mot. Genom att välja att låna ut pengar, eller inte, kan vi premiera hållbara bolag genom att påverka deras tillgång till kapital.

Investera i Enter Klimatfokus Ränta

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond med bolag och avkastningspotential i fokus. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Läs mer om Enter Klimatfokus Ränta

4 april 2024

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta mars 2024

13 mars 2024

Årsberättelse 2023

4 mars 2024

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta februari 2024

2 februari 2024

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta januari 2024

4 januari 2024

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta december 2023

5 december 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta november 2023

2 november 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta oktober 2023

3 oktober 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta september 2023

5 september 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta augusti 2023

31 augusti 2023

Halvårsredogörelse 2023

3 augusti 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta juli 2023

5 juli 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta juni 2023

7 juni 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta maj 2023

4 maj 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta april 2023

24 april 2023

Enter Klimatfokus Ränta i Dagens Industri

5 april 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta mars 2023

10 mars 2023

Årsberättelse 2022

3 mars 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta februari 2023

6 februari 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta januari 2023

4 januari 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta december 2022

6 december 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta november 2022

4 november 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta oktober 2022

5 oktober 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta september 2022

6 september 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta augusti 2022

1 september 2022

"Vi håller fast i vårt metodiska arbete med att investera i ett urval av ”bra” bolag."

3 augusti 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta juli 2022

5 juli 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta juni 2022

7 juni 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta maj 2022

2 juni 2022

Gustaf gästar podcasten Green Bonds & Beyond

11 maj 2022

Enter Klimatfokus Ränta utnämnd till Årets Ansvarsfulla Fondprestation 2022

4 maj 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta april 2022

5 april 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta mars 2022

8 mars 2022

Året 2021 utvecklade sig till att bli ett mycket bra år för de som har valt att vara andelsägare i Enters fonder.

3 mars 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta februari 2022

4 februari 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta januari 2022

18 januari 2022

Så här investerar Enter Klimatfokus Ränta i den hållbara omställningen

7 januari 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta december 2021

6 december 2021

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta november 2021

25 november 2021

Affärsvärlden om Börsens dolda klimatvinnare

4 november 2021

Enter investerad i Gränges hållbarhetslänkade obligation

4 november 2021

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta oktober 2021

4 oktober 2021

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta september 2021

22 september 2021

Enter Klimatfokus Ränta investerar i Gränges

19 september 2021

De finansiella marknaderna har fortsatt haft en god utveckling in i det första halvåret 2021.

8 februari 2021

Finansåret 2020 avslutades i en positiv miljö med stigande aktiekurser och en stark räntemarknad.

19 januari 2021

I rapporten för 2021 tar vi bl a upp dataspelsindustrin och dess etiska konsekvenser.

25 oktober 2020

Med en förbrukning på närmare 40% av all producerad energi inom EU är fastighetssektorn en av de sektorer med allra störst klimatavtryck.

2 augusti 2020

Vi fördjupar oss bland annat i problematiken kring palmolja, en produkt som används i en stor del av de varor vi handlar i livsmedelsbutiker.

3 april 2020

Vi intervjuar Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat.

3 januari 2020

Vi har tittat närmare på ett urval av svenska bolag inom tillverkningsindustrin och hur de arbetar med att minska sina utsläpp.

25 oktober 2019

Idag klassas 19% av Stockholmsbörsens bolag som jämställda. Vi har tittat närmare på det utifrån Allbright-stiftelsens senaste rapport. Läs om hur det ser ut i våra portföljbolag.

3 augusti 2019

Vi tittar närmare på Sandviks, Balders och Climeons hållbarhetsarbete.

10 april 2019

Vi investerade i slutet av kvartalet i Climeon, ett intressant framtidsbolag med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.