Enter Klimatfokus Ränta

Investera i den hållbara omställningen

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond med bolag och avkastningspotential i fokus. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar. Enter Klimatfokus Ränta klassificeras som ”mörkgrön” i enlighet med Disclosure-förordningens artikel 9.

Så här investerar Enter Klimatfokus Ränta i den hållbara omställningen

Lyssna på Enter Klimatfokus Räntas förvaltare Gustaf Tegell när han berättar om fonden

Investera i den hållbara omställningen

Parisavtalets målsättningar är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Obligationsmarknaden är en relativt outnyttjad kraft i klimatomställningen. Med Enter Klimatfokus Ränta tar vi vara på den möjligheten genom att investera i bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Vi kan Sverige

Sedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och den marknad vi rör oss på. För att förstå bolagen på djupet och påverka som ägare har vi tät kontakt med företagsledningen i respektive portföljbolag.

Tillsammans kan vi nå fram

När vi väljer ut fondens placeringar gör vi en individuell bedömning av varje företags klimatavtryck. Vi vill se att bolaget har ett aktivt klimatarbete och har lyckats minska sina utsläpp över tid. Men ännu viktigare är bolagets framtida ambitioner och de mål företaget arbetar mot. Genom att välja att låna ut pengar, eller inte, kan vi premiera hållbara bolag genom att påverka deras tillgång till kapital.

Kvalitet och positiv avkastning

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i obligationer med avkastningspotential utgivna av företag med god kreditkvalitet. Med fondens strategi hittar vi hållbara bolag i alla branscher vilket ger dig som investerare en god riskspridning i en diversifierad portfölj.

Fondfakta
Dokument
Månadskommentar från förvaltaren

"Under månaden placerade vi i Tele2:s hållbarhetslänkade obligation. Bolagets klimatmål är verifierade av Science Based Targets. Ambitionen är nollutsläpp från scope 1 och 2 2029 samt att minska scope 3 med 60%."

Öppnas i ny flik

Investera i Enter Klimatfokus Ränta

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond med bolag och avkastningspotential i fokus. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Investeringsstrategi
Största innehav
Branscher

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som investerar med hållbarhet som mål. Fonden kombinerar positivt avkastande ränteplaceringar med en möjlighet att bromsa den globala uppvärmningen. Genom att enbart investera i obligationer utgivna av bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar finansierar Enter Klimatfokus Ränta den hållbara omställningen.

God avkastning till begränsad risk

Målet är att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden ger exponering mot solida bolag och ränteplaceringar med avkastningspotential.

För att ett bolag ska anses leva upp till Parisavtalets målsättningar ska ett eller flera av kriterierna nedan vara uppfyllda:

Bolaget minskar sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet

Bolagets hållbarhetsmål är förenliga med Parisavtalet

Bolaget har låga koldioxidutsläpp alternativt verkar i en bransch som i genomsnitt har låga utsläpp

Den aktuella obligationen är klassad som mörkgrön och finansierar därmed projekt och lösningar som bidrar till en klimatsmart och koldioxidfri framtid

Bolaget klassas som en hållbar vinnare i Enter Fonders hållbarhetsbedömning

På plats där det händer

Enter Klimatfokus Ränta investerar med målet att ta vara på de möjligheter som uppstår av rörelserna på ränte- och kreditmarknaderna. Fonden mixar företags-, bostads- och statsobligationer i syfte att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Avkastningen skapas primärt genom vår egen kreditanalys och de bolag vi väljer ut och baseras inte på räntemarknadens generella utveckling.

Bolag som är i en positiv utveckling premieras över tid med ett högre obligationspris på marknaden. Det kapitaliserar vi på i vår ränteförvaltning. Fonden köper i första hand svenska obligationer utgivna av välkända svenska företag, bolåneinstitut och kommuner samt av Riksgäldskontoret.

Enter Klimatfokus Ränta klassificeras som ”mörkgrön” enligt Disclosure-förordningens artikel 9. Läs gärna mer om fondens hållbara inriktning i informationsbroschyren för fonden som du kan ladda ner här.

Investera i den hållbara omställningen

Parisavtalets målsättningar är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Obligationsmarknaden är en relativt outnyttjad kraft i klimatomställningen. Med Enter Klimatfokus Ränta tar vi vara på den möjligheten genom att investera i bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Tillsammans kan vi nå fram

När vi väljer ut fondens placeringar gör vi en individuell bedömning av varje företags klimatavtryck. Vi vill se att bolaget har ett aktivt klimatarbete och har lyckats minska sina utsläpp över tid. Men ännu viktigare är bolagets framtida ambitioner och de mål företaget arbetar mot. Genom att välja att låna ut pengar, eller inte, kan vi premiera hållbara bolag genom att påverka deras tillgång till kapital.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen hos Enter Fonder

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen hos Enter Fonder. Gustaf kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Han har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Intervju med förvaltaren

"I think we are at the transition stage where all industries and companies need to do more for us to reach the Paris agreement..."

Intervju med förvaltaren av Enter Klimatfokus Ränta, Gustaf Tegell

Investera i Enter Klimatfokus Ränta

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond med bolag och avkastningspotential i fokus. Fonden finansierar den hållbara omställningen genom att enbart investera i företag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Läs mer om Enter Klimatfokus Ränta

7 juni 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta maj 2022

2 juni 2022

Gustaf gästar podcasten Green Bonds & Beyond

11 maj 2022

Enter Klimatfokus Ränta utnämnd till Årets Ansvarsfulla Fondprestation 2022

4 maj 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta april 2022

5 april 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta mars 2022

8 mars 2022

Året 2021 utvecklade sig till att bli ett mycket bra år för de som har valt att vara andelsägare i Enters fonder.

3 mars 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta februari 2022

4 februari 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta januari 2022

18 januari 2022

Så här investerar Enter Klimatfokus Ränta i den hållbara omställningen

7 januari 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta december 2021

6 december 2021

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta november 2021

25 november 2021

Affärsvärlden om Börsens dolda klimatvinnare

4 november 2021

Enter investerad i Gränges hållbarhetslänkade obligation

4 november 2021

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta oktober 2021

4 oktober 2021

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta september 2021

22 september 2021

Enter Klimatfokus Ränta investerar i Gränges

19 september 2021

De finansiella marknaderna har fortsatt haft en god utveckling in i det första halvåret 2021.

8 februari 2021

Finansåret 2020 avslutades i en positiv miljö med stigande aktiekurser och en stark räntemarknad.

19 januari 2021

I rapporten för 2021 tar vi bl a upp dataspelsindustrin och dess etiska konsekvenser.

25 oktober 2020

Med en förbrukning på närmare 40% av all producerad energi inom EU är fastighetssektorn en av de sektorer med allra störst klimatavtryck.

2 augusti 2020

Vi fördjupar oss bland annat i problematiken kring palmolja, en produkt som används i en stor del av de varor vi handlar i livsmedelsbutiker.

3 april 2020

Vi intervjuar Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat.

3 januari 2020

Vi har tittat närmare på ett urval av svenska bolag inom tillverkningsindustrin och hur de arbetar med att minska sina utsläpp.

25 oktober 2019

Idag klassas 19% av Stockholmsbörsens bolag som jämställda. Vi har tittat närmare på det utifrån Allbright-stiftelsens senaste rapport. Läs om hur det ser ut i våra portföljbolag.

3 augusti 2019

Vi tittar närmare på Sandviks, Balders och Climeons hållbarhetsarbete.

10 april 2019

Vi investerade i slutet av kvartalet i Climeon, ett intressant framtidsbolag med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.