Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta november 2022

Attraktiva emissioner och spännande nykomlingar

Under månaden fortsatte världens centralbanker att höja styrräntorna. Amerikanska FED höjde räntenivån med 0,75 % vilket även Bank of England och Riksbanken gjorde. Samtidigt höjs guidningen om de slutliga räntenivåerna. Finansmarknadens fokus under månaden var att inflationsdata visade en lägre ökningstakt än förväntat och att centralbankerna närmar sig slutet av räntehöjningarna. Trots att konjunkturen är på väg att försvagas väljer marknaden för stunden att titta längre fram i cykel och alla risktillgångar hade en stark avkastning under månaden. Aktiemarknaderna steg 5–10 %, långa räntor föll och kreditspreadar sjönk.

I den svenska marknaden var kreditspreadar relativt oförändrade och fondens avkastning på 0,5 % förklaras av den löpande räntenivån. Vi ser nu effekterna av den höga räntenivån i fonden.

“Swedbank har under månaden publicerat nya målsättningar för att minska klimatavtrycket i bankens utlåningsportfölj.”

Namnkunniga nykomlingar och ökad exponering

Aktiviteten på emissionsmarknaden var hög framför allt inom investment grade-segmentet. Flera bolag gjorde stora emissioner på nivåer som vi överlag bedömer som attraktiva för oss investerare. Vi har adderat Tele2 och Husqvarna och ökat exponeringen mot Islandsbanki och Electrolux genom att låna ut kapital via deras nyemissioner. I andrahandsmarknaden har vi adderat Vasakronan som ett nytt innehav och ökat exponeringen mot Castellum och Balder.

En milstolpe inom bankväsendet

Swedbank har under månaden publicerat nya målsättningar för att minska klimatavtrycket i bankens utlåningsportfölj. Målsättningar är satta för bankens exponering mot fastighetssektorn samt olja & gas-, energi- och stålsektorn. Swedbank är nu på god väg att bli den första nordiska banken att få sina mål godkända av Science Based Targets Inititative.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.