Aktiv förvaltning

Enter Fonder fokuserar på aktiv förvaltning av svenska aktie- och ränteportföljer. Fonderna investerar i syfte att skapa tydligt positiva utfall i förhållande till underliggande indexutveckling. Målet är att skapa en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk. Som ett mått på graden av aktiv förvaltning redovisar vi sedan länge ”active share” på månadsbasis för våra aktiefonder.

Sparare och investerare ställer krav på att Enters fondkapital investeras i bolag som tar sociala, etiska och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet. Vi samarbetar därför med Sustainalytics för att löpande granska och betygsätta företag och deras agerande. Utfallet av den löpande granskningen är integrerad i Enters investeringsprocess genom en direkt koppling till värdering av respektive bolag.

Läs mer om hur vi investerar ansvarsfullt och etiskt: Ansvarsfulla och etiska investeringar.

Närproducerat fondsparande

Våra fonder investerar i svenska aktier och räntor. I Sverige finns en mångfald av världsledande bolag med starka finanser och utmärkt historik som vi tror kan skapa en bra grund för framtiden. Därför är våra förvaltare sedan decennier specialiserade på svenska aktier och räntebärande papper.

Vi anser att närhet till bolagen och dess ledningar är ett måste för att nå högsta möjliga kvalitet i förvaltningen. Därför träffar vi regelbundet företagsledningar vid bolags- och fabriksbesök runtom i Sverige, vilket ger en viktig grund för vår analys av bolagen.