Om oss

Vi har sedan bolaget startades år 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till de bolag och den marknad vi verkar i. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys.

Aktiv förvaltning

Vi fokuserar på aktiv förvaltning av svenska aktie- och ränteportföljer. Fonderna investerar i syfte att skapa tydligt positiva utfall i förhållande till underliggande indexutveckling. Målet är att skapa en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk. Som ett mått på graden av aktiv förvaltning redovisar vi  ”active share” i månadsrapporter för våra aktiefonder.

Sparare och investerare ställer krav på att fondkapitalet investeras i bolag som tar sociala, etiska och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet. Vi samarbetar därför med externa leverantörer av hållbarhetsdata för att löpande granska och betygsätta företag och deras agerande. Utfallet av den löpande granskningen är integrerad i vår investeringsprocess genom en koppling till värderingen av respektive bolag. Läs mer om hur vi investerar hållbart här.

Närproducerat fondsparande

Våra fonder investerar i svenska aktier och räntor. I Sverige finns en mångfald av världsledande bolag med starka finanser och utmärkt historik som vi tror kan skapa en bra grund för framtiden. Därför är våra förvaltare sedan decennier specialiserade på svenska aktier och räntebärande papper.

Vi anser att närhet till bolagen och dess ledningar är ett måste för att nå högsta möjliga kvalitet i förvaltningen. Därför träffar vi regelbundet företagsledningar vid bolags- och fabriksbesök runtom i Sverige, vilket ger en viktig grund för vår analys av bolagen.

Historien bakom

Vår historia började 1999. Det var sju personer med lång erfarenhet från fondförvaltning som gärna ville förverkliga idéerna om hur man driver ett företag där kundnyttan står i fokus och där man investerar i svensk företagsamhet. Bolagets grundare är alltjämt med som förvaltare och ledning i bolaget. Vi ingår sedan 2016 i Paretokoncernen.

Vår kundkrets består av både institutionella investerare och privatpersoner och vårt fondutbud finns idag hos flera fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden. Läs mer om våra fonder och var du kan handla dem här nedanför.

 

Fonder och distributörer

Vårt samhällsengagemang

Vi sponsrar Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen. Stiftelsens syfte är att stödja dem som har en vilja att kommunicera, ge information, bildsätta eller på annat sätt förmedla kunskap till en bred svensk publik med berättelser om Förintelsen. För stöd till Stiftelsen se Bindefeldstiftelse.se

 

Vi stödjer Frälsningsarmén som har ett starkt socialt engagemang och bedriver en omfattande hjälpverksamhet bland utsatta och behövande i vårt samhälle.

 

Enters styrelse
Peter Sundgren
Ordförande

Peter är advokat och delägare på Advokatfirman Vinge i Stockholm sedan 2015 och medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2010. Peter har ca 15 års erfarenhet inom företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt och annan affärsjuridik med inriktning mot bl a finansiella institutioner.

Trine Charlotte Høgås-Ellingsen
Styrelseledamot

Trine är civilekonom från Handelshögskolan i Trondheim. Trine har erfarenhet från extern- och internrevision av finansiella företag efter att i 7 år arbetat på Deloitte. Hon arbetar nu med ekonomi och finans på Pareto AS.

Britt Ehrling
Styrelseledamot

Britt har lång erfarenhet inom kapitalförvaltning och har tidigare bl.a. varit VD på fondbolaget Navigera samt vice VD på Catella Fondförvaltning. Hon är civilekonom från Stockholms Universitet och har varit verksam som auktoriserad revisor i Ernst & Young.

Svend Egil Bergh
Styrelseledamot

Svend har arbetat på Pareto sedan 2014 och är företagets CFO. Han har tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor i Deloitte. Svend har en magisterexamen i företagsekonomi samt i redovisning och revision från Handelshögskolan BI.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

RISKINFORMATION Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.