Om oss

Vi har sedan bolaget startades år 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till de bolag och den marknad vi verkar i. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys.

Visselblåsning

Pareto Asset Management AB (”Bolaget”) har inrättat ett visselblåsarsystem som du kan använda för att rapportera misstankar om oegentligheter eller missförhållanden i vår verksamhet som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram, samt vid rapportering av missförhållanden som strider mot unionsrätt eller svensk rätt som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt. Det kan handla om ett regelverksbrott, sexuella trakasserier, korruption, i övrigt oetiskt beteende eller allvarliga överträdelser av interna regler. Rapportering som enbart rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden är i regel inte av allmänintresse.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men du behöver ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann. Det är viktigt för oss att motverka oegentligheter och vi uppmuntrar därför alla anställda och andra personer att rapportera iakttagelser. Du som gör en anmälan riskerar inte att drabbas av repressalier eller negativ särbehandling. Observera dock att om du genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör dig skyldig till ett brott är du inte skyddad mot repressalier.

Vem kan rapportera

Du kan använda visselblåsarsystemet om du är arbetssökande, anställd (inkl. praktikanter, konsulter och volontärer) eller tidigare anställd på vårt företag. Du kan också använda visselblåsarsystemet om du i övrigt står till förfogande att utföra eller har utfört arbete på uppdrag av oss.

Så här rapporterar du misstänkta oegentligheter

Du rapporterar enkelt och tryggt via vårt visselblåsarsystem som du får tillgång till genom att ange följande URL i din webbläsare:  Länk till visselblåsarsystemet.

Du hittar användarinstruktioner här Instruktion – användning av visselblåsarsystemet.

På rapporteringssidan ska du beskriva din misstanke och du skickar in din rapport genom att trycka på ”Skicka”. Det är viktigt att vara noggrann med hur du beskriver din misstanke. Det är också viktigt att vi får så mycket information som möjligt så att vi kan utreda och hantera ärendet. Du kan bifoga filer i visselblåsarsystemet om du har skriftligt material som styrker eller annars kan belysa misstanken.

Tänk också på att det är viktigt att vara uppmärksam på hur du formulerar dig om du vill vara anonym. Du kan oavsiktligt avslöja din identitet om du tillhandahåller information som gör det möjligt att identifiera vem du är.

Så hanteras ditt ärende

Vi använder oss av Harvest Advokatbyrå AB som visselblåsarfunktion. Harvest Advokatbyrå AB är mottagare av de rapporter som görs och utreder samtliga ärenden.

När du har skickat en rapport kommer du inom sju dagar att få en bekräftelse om att visselblåsarfunktionen har tagit emot din rapport. Du kommer inom tre månader att få information om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av din rapport.

Mottagaren av din rapport kan behöva kompletterande information för att kunna hantera ärendet och har därför möjlighet att skriva till dig i visselblåsarsystemet. När du har skickat in din rapport genom att trycka på ”Skicka” får du en kod som du kan använda för att logga in och läsa samt svara på eventuella meddelanden från mottagaren. På så sätt kan du kommunicera med mottagaren av rapporten utan att du avslöjar din identitet. Eftersom rapporten görs anonymt kommer du inte att få någon notis om det finns nya meddelanden i visselblåsarsystemet, du behöver därför själv gå in och titta i systemet om det finns några meddelanden eller uppdateringar i ärendet.

Rapportera externt

Rapportering kan även göras via en extern rapporteringskanal som tillhandahålls av en behörig myndighet. På Arbetsmiljöverkets webbsida finns information om vilken myndighet som är behörig att ta emot rapporter inom respektive område.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker endast om det är nödvändigt för handläggning av ett rapporterat ärende i enlighet med lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden/lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I egenskap av visselblåsarfunktion är Harvest Advokatbyrå AB personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förekommer vid handläggning av anmälan. Även Whistleblower Partners har ett personuppgiftsansvar för den behandling av personuppgifter som förekommer i visselblåsarsystemet. Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas och om dina rättigheter här: Harvest Advokatbyrå och här: Whistleblower Partners.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.