Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta februari 2023

Företagsobligationer på frammarsch

Under månaden höjde flertalet centralbanker styrräntorna. Amerikanska FED inledde månaden med att höja 0,25 % till intervallet 4,5–4,75 % och Riksbanken höjde senare med 0,5 % till nuvarande nivå på 3 %. Detta var i linje med förväntansbilden. Men under månaden har inflationssiffror kommit in högre än vad marknaden hoppades på. Samtidigt fortsätter den amerikanska arbetsmarknaden att vara väldigt stark. Något som under månaden drev upp räntor på bred front då marknaden nu tror på fler höjningar och att räntorna kommer ligga kvar på höga nivåer under längre tid framåt. I både USA och Sverige prissätts nästan 1 % högre styrräntor under året. I februari steg även längre räntor där en svensk 10-årig statsobligation gick från 2,1 till 2,7 %, vilket genererade en negativ avkastning på 5 %. Volatiliteten på räntemarknaden gjorde även att aktier föll tillbaka under andra halvan på månaden.

“Flera bolag emitterade under månaden nya obligationer. Vi valde att addera Billerud och Länsförsäkringar.”

Positiva företagshändelser ger medvind

Den starka starten på året för företagsobligationer fortsatte och fonden hade ytterligare en månad med ungefär den dubbla avkastningen jämfört med den löpande förräntningstakten. Avkastningen förklaras av flera positiva företagshändelser och generellt starkt intresse i marknaden. Bästa avkastning gav innehaven i fastighetsbolagen Kungsleden, Castellum och Atrium Ljungberg. Castellum annonserade i samband med årsrapporten även att de kommer ta in nytt aktiekapital för att stärka balansräkningen.

Nytillskott och ljusa utsikter

Flera bolag emitterade under månaden nya obligationer. Vi valde att addera Billerud och Länsförsäkringar. Vi har samtidigt gjort mindre justeringar i andrahandsmarknaden.

Vi tycker att räntenivån fortsatt är attraktiv i vår del av företagsobligationsmarknaden, och fondens räntenivå på 4,8 % bör ge bra riskjusterad avkastning framåt. Fonden är till största del investerad i obligationer med rörlig ränta, så om korta räntor stiger enligt marknadens förväntning kommer räntenivån ligga på nästan 6 % senare under året.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.