Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta februari 2024

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta februari 2024

Den starka trenden i kreditmarknaden fortsatte i februari med fallande kreditspreadar och en bredbaserad prisuppgång bland fondens innehav. Fonden fick därmed ytterligare en stark månad sett till avkastning. Den löpande räntenivån bidrar med ca 0,45% per månad och prisuppgången från stigande obligationspriser bidrog med ca 0,2% under februari. Fondens avkastning har gynnats av att vi förlängde kreditdurationen i takt med att sentimentet förbättrades i höstas.

Räntesänkningen dröjer – positivt för fonden

Under månaden har prissättningen för den första räntesänkningen från Riksbanken skjutits längre fram i tiden. I början på månaden pekade prissättningen på att den första sänkningen skulle komma redan i maj och att ytterligare en till skulle hinnas med i juni. Totalt under året kunde vi förvänta oss nästan 1,5 % lägre styrränta. Nu indikerar marknadsräntor istället att den första sänkningen kommer antingen i juni eller i augusti och att den totala sänkningen blir ca 0,8 % under året.

Marknadsräntor för löptider 2 till 10 år har som en effekt av detta stigit med 0,3–0,4 %. Fonden har kort ränteduration och påverkas inte av volatiliteten på marknadsräntor, utan gynnas i stället av det höga ränteläget. Att såväl aktier som företagsobligationer fortsätter att visa styrka trots en uppjustering av marknadsräntor ser vi som en positiv signal.

 

”Antalet bolag och volymen som emitteras på företagsobligationsmarknaden har varit hög under inledningen på året. Fonden adderade ICA i deras emission av nya 5-åriga obligationer. Vi är hoppfulla att ränteläget och sentimentet möjliggör fortsatt god avkastning även framåt.”

Nytt innehav och god prognos

Antalet bolag och volymen som emitteras på företagsobligationsmarknaden har varit hög under inledningen på året. Fonden adderade ICA i deras emission av nya 5-åriga obligationer. Vi har under månaden sålt hela innehavet i Kinnevik.

Vi är hoppfulla att ränteläget och sentimentet möjliggör fortsatt god avkastning även framåt.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.