Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta december 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta december 2023

Ett positivt slut på berg- och dalbanans år

Ett år känns som det passerar fort – men när vi ser tillbaka på 2023 kan vi konstatera att det har varit händelserikt på de finansiella marknaderna. Under den tidiga våren i mars var det rejält turbulent i spåren av bankoron i USA och utvecklingen för Credit Suisse. Sommaren och hösten dominerades av stigande räntor som inte tycktes ha någon topp, medan året avslutades med bredbaserad nedgång i inflation, kraftigt fallande räntor och förnyad optimism. Både räntor och börserna har åkt berg- och dalbana där den svenska längre 10-årsräntan är lägre nu än i början på året, 2-årsräntor är ungefär i paritet medan 3-månaders Stibor är avsevärt högre. Längre räntor har under hösten tagit i beaktande att det troligen kommer betydande räntesänkningar från Riksbanken nästa år. Mönstret är detsamma ute i Europa och i USA.

God avkastning och låg volatilitet

För fonden har det varit ett gynnsamt år. Den totala avkastningen på ca 5,4% med låg volatilitet är vi nöjda med. Avkastningen är jämnt fördelat över årets månader förutom i mars då fonden hade den enda negativa månaden med –0,3 % avkastning i spåren av bankfrossan. För att lyfta ett par bolag har försäkringsbolagen Storebrand och Tryg Forsäkring gett avkastningar på cirka 9 %, flygplatsoperatören Swedavia har avkastat över 10 % och fastighetsbolagen Atrium Ljungberg, Kungsleden, Castellum och Balder 10–15 %. Men avkastningen är bredbaserad bland bolagen och alla sektorer bidrar. Viaplay är det enda innehavet med negativ avkastning, men trots händelserna i början på december kom avkastningen för fonden tillbaka och slutade månaden positivt.

”Vi försöker ha en fond som både kan skapa god avkastning och hantera volatila perioder. När vi går in i det nya året ser förutsättningarna goda ut med en optimism som syns i alla tillgångsklasser.”

Med balans som ledstjärna

När vi går in i det nya året ser förutsättningarna goda ut med en optimism som syns i alla tillgångsklasser. Vi tror att fonden bör ha ytterligare ett år av attraktiv avkastning. Men vad vi skriver i nästa års summering kan vi bara spekulera i. Troligt är att det är flera olika marknader med olika möjligheter och risker som har utspelats under året. Med den insikten försöker vi ha en fond som både kan skapa god avkastning och hantera volatila perioder.

Fortsatt goda klimatresultat

Fondens klimatstrategi har fortsatt visa goda resultat under 2023. Hela 98 % av portföljbolagen har idag satt klimatmål, varav 79 % har anslutit sig till Science Based Target Initiative. Detta är en tydlig förbättring sedan 2020 då motsvarande siffror var 78 % respektive 46 %. Under året har vi även utfört en grundlig kartläggning av portföljbolagens indirekta utsläpp (scope 3-utsläpp). Kartläggningen visar att över 95 % av fondens totala klimatavtryck uppstår i scope 3. Indirekta utsläpp kommer att fortsätta vara ett fokusområde under 2024 där vi framför allt vill se att fler bolag sätter ambitiösa reduktionsmål.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.