Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta oktober 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta oktober 2023

Gröna mål och god avkastning

Hösten har dominerats av en rad sorgliga händelser i omvärlden vilket även påverkar finansmarknaderna. Detta i kombination med en rapportperiod som gett blandade signaler medförde ett avtagande risksentiment i oktober. Världens börser har fortsatt nedgången, internationella kreditspreadar har stigit och räntemarknaden fortsätter att vara volatil. Men den svenska företagsobligationsmarknaden har trots allt som händer i omvärlden hållit emot väldigt väl, med ett starkt sentiment drivet av stor efterfrågan på attraktiva ränteplaceringar.

Blandade signaler från bolagens kvartalsrapporter

Från rapportperioden tar vi med oss att det fortsätter att vara svårt att ha en tydlig bild vad som händer framåt, med en viss justering åt det negativa hållet. Här och nu har dock de flesta bolagen levererat starka resultat – exempelvis redovisar bankerna rekordvinster.

Attraktiv avkastning från välskötta bolag

Bland industribolagen har Gränges trots en vikande försäljning lyckats hålla uppe marginalen och genera ett mycket starkt kassaflöde, vilket resulterat i betydligt minskad skuldsättning. Det är en positiv signal från vårt kreditperspektiv givet osäkerheten i efterfrågan framåt.

I takt med att kvartalssiffrorna tillkännagivits har även emissionsmarknaden tagit fart. Flera stora emissioner gjordes där bland annat Volvo lånade 8 miljarder, vilket är en av de största emissionerna för svenska företag någonsin. Enter Cross Credit investerade i 3-årsobligationen, med en rörlig kupong på Stibor +0,7 %, vilket nu ger en räntenivå på 4,8 %. Fonden investerade även i en grön obligation från Stora Enso med en löptid på 3,25 år, och ger en kupong på Stibor +1,25 %. Detta motsvarar en räntenivå på 5,4 %. Bra exempel på att det i nuläget går att få attraktiv avkastning från välskötta bolag.

“Stora Ensos träbaserade produkter har stor potential för koldioxidbesparing genom att exempelvis ersätta plast i förpackningar eller ersätta stål och cement i konstruktioner.”

 

Minskade utsläpp och omställningsmål

Ovanstående bolag representerar även industribolag som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen genom ambitiös produktutveckling. Stora Ensos träbaserade produkter har stor potential för koldioxidbesparing genom att exempelvis ersätta plast i förpackningar eller ersätta stål och cement i konstruktioner. Dessutom binder den skog som bolaget äger 1,5 miljoner ton koldioxid årligen. Bolaget har en mycket ambitiös hållbarhetsstrategi med klimatmål godkända i linje med 1,5-gradersmålet av Science Based Target Initiative.

I Volvos fall handlar det om en omställning av den tunga vägtrafiken. Teknikutvecklingen för elektrifiering ligger visserligen efter personbilsindustrin, men målsättningen är att 35 % av sålda fordon ska vara elektrifierade till år 2035 och att bolaget endast ska erbjuda fossilfria fordon år 2040.

 

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.