Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta oktober 2022

Blandad bild från bolagens kvartalsrapporter

Räntor och inflation fortsätter att vara i fokus. Trots att den amerikanska tioåringen gick upp ytterligare under oktober, steg även börser på båda sidor om Atlanten. Även kreditmarknaden var mer positiv och internationella kreditspreadar sjönk. Det beror delvis på att rapportperioden för det tredje kvartalet överlag varit god och att det finns förhoppningar om att inflationen börjar närma sig sin topp, vilket kan möjliggöra en mjukare räntepolitik från världens centralbanker.

Prognoserna som pekar på en kraftig inbromsning i konjunkturen syns inte fullt ut i bolagens rapporter. Sammantaget visar rapportperioden att det finns indikationer på avmattning i efterfrågan men att konjunkturen än så länge är stark.

Rekordrapport efter pandemin

Kontanthanteringsbolaget Loomis kom med en rekordrapport då de gynnas av ökad handel och turism efter Coronarestriktionerna. Bolaget har under året minskat skuldsättningen från 1,8 till 1,5 gånger.

Viaplay hade istället sämre tillväxt och sänker sina mål. Bolagets internationella expansion tar kraft och kapital men skuldsättningen är fortfarande relativt balanserad.

“Vi har under året ökat exponeringen mot bank och försäkring. Rapporterna visar på väldigt stabila resultat där de stigande räntorna får stort avtryck i bankernas resultat.”

Högre avkastningskrav och ökade hyresnivåer

Även rapporterna från fastighetssektorn ger en blandad bild. Högre räntor slår igenom i de finansiella kostnaderna och värderingar av de underliggande fastigheterna börjar se ett högre avkastningskrav. Samtidigt är vakansgraderna stabila och hyresnivåer antas öka i kommersiella avtal där nivån justeras upp med inflationen. Frågan är så klart om hyresgästerna kan betala de högre hyrorna – en fråga som blir viktig att följa framöver.

Aktivitet på obligationsmarknaden

Vi har under året ökat exponeringen mot bank och försäkring. Rapporterna visar på väldigt stabila resultat där de stigande räntorna får stort avtryck i bankernas resultat.

Under månaden kom Klarna med ett återköpserbjudande av deras utstående obligationer som vi valde att acceptera. Totalt köpte bolaget tillbaka 1,8 miljarder. Även Balder annonserade ett återköpserbjudande i samband med sin rapport. Vi äger inget i de aktuella obligationerna men har innehav i längre obligationer. ör bolag med olika finansieringskällor är obligationsmarknaden dyr, varför vi antagligen kommer få se fler liknande erbjudanden.

Den korta räntan för Stibor har fortsatt att stiga under månaden och fondens räntenivå är nu 4,6 %. När vi tittar på möjliga utfall framåt ger nivån en attraktiv avkastning om volatiliteten stabiliseras, men avkastningen tål även en negativ omvärdering.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.