Enter Klimatfokus Ränta investerar i Gränges

Enter Klimatfokus Ränta investerar i Gränges

Enter Klimatfokus Ränta investerar i Gränges hållbarhetsobligation

Enter Klimatfokus Ränta lånar ut pengar till Gränges genom deras nyligen emitterade hållbarhetsobligation.

Gränges förädlar aluminium som tillämpas i en rad olika produkter. Störst marknadsandel har bolaget för valsat aluminium till värmeväxlare som används inom bilindustrin och olika ventilationslösningar.

Gränges är ett koldioxidintensivt bolag där 92 % av bolagets klimatavtryck kommer ifrån inköpt råmaterial. I april i år reviderade bolaget sina klimatmål för att på ett tydligare sätt bidra till Parisavtalets målsättningar. Bolaget ska till 2025:

  • Minska utsläpp från den egna produktionen med 25 %
  • Minska utsläpp från inköpt material med 30 %
  • Öka andelen återvunnet material i produktionen till minst 30 %

Bolaget har i de nya målsättningarna ett större fokus på att minska sina indirekta utsläpp från inköpt råmaterial genom att öka andelen återvunnet material vilket har cirka 95 % lägre klimatavtryck än nyproducerat material.

I samband med att de nya målen presenterades hade vi en diskussion med bolaget kring detta och presenterade Enters syn på hållbarhetsfrågor. Glädjande nog emitterar bolaget nu en obligation där villkoren är kopplade till klimatmålen. Om inte målen införlivas så måste bolaget betala en straffränta. Pengar från obligationen kommer att finansiera intern energieffektivisering, men också utvecklingsprojekt för att anpassa bolagets produkter till den ökade efterfrågan av aluminium i elbilar.

Enter har under lång tid följt Gränges utveckling och framsteg. I och med bolagets nya hållbarhetsmål väljer Enter Klimatfokus Ränta att investera i obligationen. Bolaget gynnas av ökad efterfrågan på aluminium vilket, i kombination med förvärvet av polska Konin och de investeringar bolaget gör i befintlig produktion, ger bolaget en attraktiv position att möta den strukturella tillväxten. Gränges möter därför våra krav på att ställa om verksamheten mot en mer hållbar produktion samtidigt som vi anser att obligationen ger oss en bra avkastningspotential.

Företagsobligationsmarknaden är ett mycket effektivt sätt att påverka bolag till att bli hållbara då man har en direkt påverkan på bolagens finansiering. I och med en hållbarhetslänkad emission blir detta koncept särskilt tydligt.

Kort om Gränges

Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och Amerika.

Låter det intressant?

Taggar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.