Med räntan i ryggen – så mycket avkastar Enter Cross Credit

De stora rörelserna på räntemarknaderna har skapat nya möjligheter för dig som sparare.

Räntefonder med rörlig ränta är vinnarna  

Ökade finansierings- och lånekostnader för företagen ger högre ränta för den som investerar i deras obligationer. Riksbankens räntehöjningar skapar ett ovanligt gynnsamt läge. Låt oss förklara.

Räntefonder investerar i obligationer som likt bolån har en antingen rörlig eller fast ränta. Rörlig ränta innebär en löpande ränteintäkt som stiger i samma omfattning som Riksbanken höjer styrräntan. Går styrräntan upp med exempelvis 0,50 % höjs fondens ränteintäkter på obligationerna med rörlig ränta lika mycket ca tre månader senare när räntan sätts om.

“Slutsatsen är att högre styrräntor också ger högre avkastning för dig som investerare.”

Med höga räntor kommer högre avkastning

Räntefonden Enter Cross Credit äger idag enbart räntebärande obligationer med rörlig ränta. Det har gjort att fondens förräntningstakt* ökat löpande i takt med att Riksbanken höjt styrräntan.

Grafen nedan visar utvecklingen av förräntningstakten i fonden sedan januari 2021. Från att Riksbanken började höja styrräntan 2022 har fondens förräntningstakt successivt ökat. I skrivande stund uppgår förräntningstakten i Enter Cross Credit till 6,35 % på årsbasis. Slutsatsen är att högre styrräntor också ger högre avkastning för dig som investerare.

Fondens förräntningstakt, efter avgifter, sedan januari 2021.

Högre räntor syns inte fullt ut i fondens historiska avkastning, som snarare följt de hittillsvarande räntehöjningarna, men bör komma investerare till full gagn framöver. Avkastningen om 5,57% under den senaste tolv månaders perioden fram till sista augusti 2023 vittnar ändå om det högre avkastningsläget.

Relativt god avkastning till begränsad risk

Enter Cross Credit arbetar aktivt med att hantera portföljens kreditrisker. Det sker genom en stor spridning av fondinnehaven, som i dagsläget är fördelade på över 60 bolag. Därtill uppgår fondens genomsnittliga kreditrating på portföljnivå alltid till minst så kallad ”Investment Grade”, vilket motsvarar god till mycket god kreditvärdighet utifrån kreditutvärderingsföretagens bedömningar. Bolag med Investment Grade betalar i gengäld en lägre ränta än High yield-obligationer.

Den i grunden relativt låga risken i kombination med god riskhantering inom förvaltningen placerar Enter Cross Credit inom riskkategori 2 på en skala från 1–7.

Erfaret förvaltningsteam

Enter Cross Credit har sedan 2018 förvaltats av Gustaf Tegell som har sammanlagt 15 års erfarenhet från räntemarknaden. Utifrån Enter fonders höga krav och hållbarhetskriterier utvärderas samtliga innehav av hållbarhetsanalytiker Vilhelm Böhme.

Fem stjärnor av Morningstar

Fondens goda riskjusterade avkastning har premierats med högsta betyget 5 stjärnor från Morningstar. Betyget tilldelas de 10 procent bästa fonderna i respektive kategori. Utvärderingen sker av fondens avkastning och risk under den senaste 3-, 5- och 10 årsperioden, varefter fonden erhållit ett totalbetyg.

*Förräntningstakt anger fondens förväntade avkastning 1 år fram givet att ingen av portföljbolagen tvingas ställa in betalningar. Det är en teoretisk siffra för den aktuella portföljen som baseras på ett oförändrat ränte- och makroläge vid ett visst givet datum. Då portföljen och marknadsläget löpande ändras är uppgiften enbart en indikator och ska således inte ses som en utfästelse.   

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Låter det intressant?

Taggar

Mer från Enter

8 februari 2024

Enter gästar Placerapodden

30 januari 2024

Enter Cross Credit utnämnd till Årets Kreditfond

23 januari 2024

Enter Micro Cap firar 1 år!

27 december 2023

Enter Micro Cap gästar Ett Rikare Liv

24 november 2023

Enter Småbolagsfond gästar DI Börsmorgon

23 oktober 2023

Enter Micro Cap gästar DI Börsmorgon 23 oktober

23 oktober 2023

Enter Micro Cap gästar DI Börsmorgon 23 oktober

6 oktober 2023

Enter Micro Cap gästar EFN Ekonomikanalen

15 september 2023

Styr räntan.

5 september 2023

Enter Småbolagsfonds förvaltare intervjuas i DI

31 augusti 2023

Oscar Karlsson intervjuas i Affärsvärlden

18 augusti 2023

Småbolagsförvaltaren gästar Omni

27 juni 2023

Förvaltaren om småbolag jämfört med storbolag

27 juni 2023

Småbolagsförvaltaren om förvärvsbolagens utveckling i år

27 juni 2023

Småbolagsförvaltaren gästar DI Börsmorgon

16 juni 2023

Småbolagen att köpa på börsen

2 juni 2023

Enter Micro Cap – stark utveckling sedan start

5 maj 2023

Småbolagsförvaltaren ser historiskt läge

2 maj 2023

Bolagsbesök hos Renewcell

28 april 2023

Enter Micro Cap gästar Marknaden

24 april 2023

Enter Klimatfokus Ränta i Dagens Industri

11 april 2023

Småbolagsförvaltaren om nätmäklarna

11 april 2023

Småbolagsförvaltaren om förvärvsbolagen

4 april 2023

Småbolagsförvaltaren gästar DI Börsmorgon

24 februari 2023

Enter Micro Cap gästar Marknaden

22 februari 2023

20 februari 2023

Enter Småbolagsfond gästar Marknaden

6 februari 2023

Micro Caps förvaltare intervjuas av SAVR

31 januari 2023

Småbolagsförvaltaren Jon Hyltner i DI

26 januari 2023

Enter Småbolag gästar Nordnet

18 januari 2023

Micro Cap gästar Placera: Här letar han nya småbolagsvinnare

18 januari 2023

Enter Micro Cap gästar EFN: Två spännande bolag med stor uppsida

17 januari 2023

Oscar gästar DI TV: Småbolagen är de som har störst vinsttillväxt

17 januari 2023

Oscar gästar DI TV: Om nystartade fonden

11 januari 2023

Micro Caps förvaltare intervjuas i Aktiespararna

10 januari 2023

Jon gästar DI TV: Därför lyckas vissa förvärvsbolag bättre

27 december 2022

Enter Micro Cap gästar Marknaden

1 december 2022

Enter Micro Cap gästar Aktiespararna

23 november 2022

Förvaltaren i Dagens Industri om nya fonden Enter Micro Cap

17 november 2022

Förvaltaren i Affärsvärlden om nya fonden Enter Micro Cap

19 oktober 2022

Enter Sverige Hållbar Tillväxt gästar Aktiespararna

12 oktober 2022

Cecilia och Vilhelm gästar Fondkollen

27 september 2022

Enter rekryterar Oscar Karlsson

15 september 2022

Jon gästar DI TV och tipsar om småbolag: Stabil grundaffär

20 juni 2022

Bud på portföljbolaget Momentum Software

2 juni 2022

Gustaf gästar podcasten Green Bonds & Beyond

11 maj 2022

Enter Klimatfokus Ränta utnämnd till Årets Ansvarsfulla Fondprestation 2022

1 april 2022

Erik Paulsson förvaltare av Enter Select gästar Aktiepodden

8 mars 2022

Enter utsett till Best Fund House Equity av Morningstar

19 januari 2022

Enter Select Pro erhåller fem stjärnor

18 januari 2022

Så här investerar Enter Klimatfokus Ränta i den hållbara omställningen

9 december 2021

Enter Småbolagsfond är ankarinvesterare i Momentum Software

5 november 2021

Enter Småbolagsfond deltar i emission i Söder Sportfiske

22 september 2021

Enter Klimatfokus Ränta investerar i Gränges

14 september 2021

Fira framtiden

25 maj 2021

Enter är ankarinvesterare i Linc

13 februari 2021

Enter Småbolagsfond är ankarinvesterare i Fractal

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.