Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta november 2023

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta november 2023

Under november såg vi en stor förändring inom räntepolicys, långräntor och marknadssentiment. Amerikanska FED valde att lämna styrräntan oförändrad, vilket var väntat, men kommentarerna om framtiden var mer duvaktiga än tidigare. Marknaden prisar inte in fler räntehöjningar från FED och ser cirka 110 punkters sänkning under 2024 med start under mitten av året. Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen sjönk med runt 60 punkter under månaden. Även Sveriges Riksbank lämnade styrräntan oförändrad vid 4 % och den svenska 10-åriga statsobligationen sjönk med runt 35 punkter. Kommentarerna från amerikanska FED samt att amerikansk inflation kom in lägre än väntat ändrade risksentimentet med stigande börser och lägre kreditspreadar.

Fonden hade ytterligare en månad med bra avkastning som var högre än räntenivån. Bland annat bidrog ett flertal fastighetsbolag positivt. Vi har ökat exponeringen mot statliga flygplansoperatören Swedavia och den isländska banken Islandsbank, samt utnyttjat det positiva sentimentet bland fastighetsbolagen och sålt innehaven i Heimstaden Bostad och Fastpartner. Klimatfokus har nu ingen exponering mot dessa bolag.

“Vi har ökat exponeringen mot statliga flygplansoperatören Swedavia och den isländska banken Islandsbank, samt utnyttjat det positiva sentimentet bland fastighetsbolagen och sålt innehaven i Heimstaden Bostad och Fastpartner.”

Precis efter månadsskiftet presenterade streaming-bolaget Viaplay en omstruktureringsplan som inkluderar nytt aktiekapital på 4 miljarder kronor samt en nedskrivning av skulder på 2 miljarder kronor. Bakgrunden är framför allt en misslyckad expansion till flera nya europeiska marknader. Bolaget har nu hamnat i allvarlig situation med kraftigt negativt kassaflöde och ökad skuldsättning. För att kunna fokusera på sina kärnmarknader och åter bli ett lönsamt bolag krävs en rekapitalisering. För oss som obligationsinnehavare innebär det ett förslag på nedskrivning av obligationernas värde och en delvis konvertering till aktier. Både nyemissionen och nedskrivningen av skulder måste godkännas av berörda parter men nyheten fick obligationerna att värderas ned ca 30 %. Klimatfokus Ränta hade därför den första dagen i december en negativ avkastning på 0,375 %, vilket är en ovanligt stor negativ rörelse för fonden. Vår exponering mot Viaplay är efter detta cirka 0,9 %. Vi fortsätter att utvärdera bolaget och vår exponering.

Trots de tråkiga omständigheterna i Viaplay är vi hoppfulla att fonden kan skapa attraktiv avkastning framåt. Genom att ha en bred exponering mot olika sektorer och bolag försöker vi begränsa risken att investering som inte går som förväntat får allt för stort avtryck.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.