Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta september 2022

Är med och finansierar Bolidens gröna zinksatsning

Utvecklingen på de finansiella marknaderna i september fortsatte på samma spår som augusti avslutades, med stigande volatilitet och minskad riskaptit. Centralbankerna har som förväntat höjt räntorna under månaden. Riksbanken höjde räntan med 1 % och de kommer troligen att göra en större höjning på nästa möte också. Även amerikanska FED och ECB höjde under månaden kraftigt styrräntorna. Samtidigt pekar fler och fler konjunktursignaler mot att vi går mot en kraftig inbromsning. Flera bolag, framför allt med konsumentrelaterade produkter, har kommit ut med vinstvarningar. Möjligheten till en mjuk avkylning av ekonomin känns avlägsen.

Det positiva i det negativa

Som motpol mot allt negativt är räntorna på en nivå vi inte har sett på många år. Det är en reflektion av all osäkerhet men ger ett ökat skydd. Den löpande avkastningen är tre gånger högre än i början på året och ligger nu på ca 0,3 % varje månad. Vi tror att hösten blir fortsatt osäker med stigande riskpremier, varför vi försöker begränsa volatiliteten genom att ha obligationer med kort löptid där vi samtidigt erhåller en attraktiv ränta. Fondens räntenivå är nu högre än börsens direktavkastning. Kommande räntehöjningar kommer ytterligare höja räntenivån vilket med lite perspektiv ska vara positivt för fondens avkastning.

“Enter Klimatfokus Ränta var med när Boliden emitterade 2 miljarder SEK i en grön obligation.”

Enter Klimatfokus Ränta var med när Boliden emitterade 2 miljarder SEK i en grön obligation för att finansiera utvecklingen av bolagets zinkproduktion i norska Odda –världens renaste med nära noll koldioxidutsläpp. I och med de nya investeringarna kommer produktionen i Odda att öka från 200 kt till 350 kt zink.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.