Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta januari 2022

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta januari 2022

Månadskommentar Enter Klimatfokus Ränta januari 2022

Föregående års höga inflation verkar vara mer bestående än vi trodde. Räntorna har därför stigit under inledningen på året med turbulenta finansmarknader som följd. Den amerikanska centralbanken bekräftade i slutet av januari denna bild. Att räntan höjs fem gånger under 2022 är det mest troliga. Även i Europa har räntorna stigit, om än inte i samma magnitud. Inflationen kommer i lite olika skepnader på de två sidorna av Atlanten och ECB och Riksbanken har en mer avvaktande syn på att höja räntan. Men marknaden tror ändå att detta kommer ske tidigare än vad centralbankerna kommunicerat. Såväl korta som långa räntor har därför stigit även här.

Satsning på nya hållbara produkter

Den globala konjunkturen verkar vara otroligt stark och tillväxten bör de närmaste åren vara mycket god. Detta speglas i bolagsrapporterna för sista kvartalet 2021. De ökade kostnaderna för insatsvaror och hur bolagen ska föra dessa vidare är ett återkommande tema. Så det finns signaler på stigande priser.

“Gränges satsar även på nya produkter som uppkommer från elektrifieringen av bilbranschen.”

Gränges har drabbats av biltillverkarnas produktionsstörningar, vilket dämpat efterfrågan på bolagets produkter. Samtidigt har deras övriga affärsområden till viss del kompenserat för detta. Bolaget satsar även på nya produkter som uppkommer från elektrifieringen av bilbranschen. Gränges säger att de kommer kunna höja priserna för att kompensera högre insatsvaror. Detta i kombination med tron på en stark marknad gör att bolaget ser väldigt intressant ut. De arbetar också med att minska sitt klimatavtryck i linje med de mål som sattes under 2021 och som den hållbarhetslänkade obligationen vi investerat i är kopplad till. Under året utgjorde andelen återvunnet aluminium 28 %.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.