Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta mars 2024

Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta mars 2024

Långsiktig avkastning över snittet

Det första kvartalet avslutades med ytterligare en stark månad för finansiella tillgångar. På räntemarknaden har europeiska räntor varit relativt oförändrade medan amerikanska stigit något. I Sverige lämnade Riksbanken i slutet på månaden styrräntan oförändrad men öppnade upp för en första sänkning i maj eller i juni. Budskapet innehöll som vanligt både upp- och nedsidor men inflationsrisken tycks vara under kontroll. Räntebanan korrigerades nedåt och indikerar totalt tre sänkningar med 0,25 % vardera under året. Utvecklingen för den svenska kronan bekymrar Riksbanken och kan komma att påverka tidpunkten samt i vilken takt räntan korrigeras.

Nya möjligheter på obligationsmarknaden

På den svenska obligationsmarknaden är aktiviteten fortsatt hög. Såväl stora återkommande som mindre och inte lika frekventa emittenter har varit aktiva.

Castellum gjorde en stor omfinansiering där de köpte tillbaka 4,5 miljarder utstående obligationer med förfall främst under 2025, samtidigt som de emitterade längre löptider. Vi sålde två av de korta obligationerna och bolaget betalade ett attraktivt pris på återköpen. Då vi vill ha fortsatt exponering mot dem valde vi att även investera i en ny femårig obligation.

Under mars gjorde Electrolux Professional debut på obligationsmarknaden. Bolaget – som fokuserar på lösningar för storkök, dryck och tvätt – knoppades av från Electroluxkoncernen och noterades som ett självständigt bolag 2020. Vi investerade i en obligation med tre års löptid som ger en rörlig ränta på Stibor + 1,30 %.

Vi har även investerat i obligationer från Tele2, Nibe, Lantmännen och Husqvarna. Ett flertal förfall under månanden har använts till att finansiera de nya investeringarna.

”Fondens avkastning för månaden slutade något över den löpande räntenivån. Sett över årets första kvartal är avkastningen klart högre än räntenivån.”

Fortsatt medvind i fonden

Fondens avkastning för månaden slutade något över den löpande räntenivån. Sett över årets första kvartal är avkastningen klart högre än räntenivån. Detta tack vare att enskilda obligationer gett en överavkastning främst drivet av refinansieringar, likt Castellum denna månad, i kombination med en stark marknad som bidragit till en stigande värdering i andrahandsmarknaden.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.