Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta maj 2022

Finansmarknaderna fortsätter att vara volatila. Både aktier och räntor uppvisar stora rörelser upp och ned. Inflationen är fortfarande väldigt hög och den stora frågan är om toppen har passerats samt hur bestående de nya nivåerna är. De senaste mätningarna visar att europeisk inflation fortsätter att stiga vilket sätter press på ECB att agera.
I USA syns tecken på att toppen passerats men nivåerna är fortsatt höga. Nuvarande impulser från kriget, halvledarbrist, energibrist och fraktkostnader är förhoppningsvis övergående. Men inflationen riskerar att leta sig in i löneökningar när effekten blir en mer permanent uppgång. Detta vill centralbankerna motverka med höjda styrräntor och bantning av balansräkningar.

Förutsättningar för framtida avkastning

I Sverige skedde under månaden en förändring av prissättningen av företagsobligationer för att etablera vad som verkar vara en ny mer stabil nivå. Alltsedan krigsutbrottet har det varit begränsat med nyemissioner men under månaden gjordes ett par emissioner där bolagen behövde betala en högre ränta än vad andrahandsmarknaden indikerade.

“Under månaden placerade vi i Tele2:s hållbarhetslänkade obligation. Bolagets klimatmål är verifierade av Science Based Targets. Ambitionen är nollutsläpp från scope 1 och 2 2029 samt att minska scope 3 med 60 %.”

Prissättningen justerades således även i andrahandsmarknaden vilket gjorde att obligationer tappade i värde under maj.
Nedgången i pris ger omvänt högre ränta framåt. Räntenivån i fonden är nu på den högsta nivån på flera år, bortsett från en kort period under pandemin. Detta ger skydd mot den konjunkturella osäkerheten och ger förutsättningar för framtida avkastning.

Ambitiösa klimatmål för Tele2

Under månaden placerade vi i Tele2:s hållbarhetslänkade obligation. Bolagets klimatmål är verifierade av Science Based Targets. Ambitionen är nollutsläpp från scope 1 och 2 2029 samt att minska scope 3 med 60 %. Genom att arbeta med energieffektivisering, utsläpp från transporter och öka andelen förnyelsebar energi kan bolaget nå målen. Vi bedömer att de långsiktiga målen är ambitiösa och att delmålen som ska uppfyllas i obligationer kräver seriösa åtgärder.
Vi har även fortsatt att öka positioner i försäkringsbolaget IF och livbolaget Storebrand.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.