Enter Fonders Hållbarhetsrapport nr 3, 2020

Med en förbrukning på närmare 40% av all producerad energi inom EU är fastighetssektorn en av de sektorer med allra störst klimatavtryck.

Kapitel 1

Rapporten i korthet

Fastighetssektorn har en svår nöt att knäcka
Fastighetssektorn står för cirka 40% av hela Sveriges energiförbrukning och kommer att behöva genomgå en förändring om Sveriges långsiktiga hållbarhetsmål ska kunna uppnås. För nybyggda fastigheter har den hållbara utvecklingen under många år haft en positiv trend. Detta har resulterat i att fastigheter idag byggs med nära noll energianvändning. I det befintliga beståndet av fastigheter går utvecklingen däremot desto långsammare. Bristen på incitament gör att renoveringstakten idag är knappa 0,2% per år, en siffra som kraftigt måste öka om Sverige ska kunna nå sina hållbarhetsmål. Läs mer om hur fastighetssektorn hanterar denna problematik och hur EU arbetar för att öka renoveringstakten på sidan 7.

K2A – världens första gröna aktie
K2A är fastighetsbolaget som tar det hållbara bostadsbyggandet till en ny nivå. Genom att bygga sina fastigheter i det enda förnyelsebara konstruktionsmaterialet, trä, bevisar bolaget att även större byggnader kan byggas med ett litet klimatavtryck utan stora mängder stål och betong. Läs mer om vår investering i K2A på sidan 11.

ABB – innovation bygger framtidens hållbara samhällen
En 130 år lång historia av att skapa innovativa lösningar ger ABB fantastiska förutsättningar för att vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Genom att hjälpa sina kunder att bli smartare och effektivare blir ABB:s kunder också mer hållbara. Med en ständigt växande hållbar produktportfölj och förväntade investeringar på cirka 23 miljarder dollar
i innovationskraft är ABB:s hållbara möjligheter fantastiskt goda. Läs mer om detta på sidan 13.

Kapitel 2

Incidenter

Sandvik
I juli omkom två anställda på Sandviks anläggning i Gimo när de utförde ett underhållsarbete i en vätgastank. Kort efter olyckan meddelande Åklagarmyndigheten att en för-undersökning om arbetsmiljöbrott har inletts. En utredning som Sandvik avser att fullt ut samarbeta i enligt bolagets talesperson. Med anledning av den pågående förundersökningen och de oklara omständigheterna kring olyckan valde Enter att inledningsvis avvakta i dialogen med Sandvik för att ge bolaget chansen att slutföra sin interna utredning. Vi har i november månad initierat kontakt med bolaget där vi förväntar oss att få större klarhet kring det inträffade och förhoppningsvis ta del av eventuella planerade framtida åtgärder.

Beijer Ref
Det nyzeeländska konkurrensverket öppnade under hösten en utredning mot Beijer Ref rörande misstänkt konkurrens-begränsande verksamhet. Utredningen gäller bolagets förvärvande av Heathcraft New Zeeland 2018 och den avyttring av bolaget till Reece som skedde ett år senare. Till media meddelar bolagets VD Per Bertland att han inte anser att Beijer Ref har agerat på ett sätt som bryter mot något regelverk i samband med affärerna. Enter Fonder kommer att lyfta frågor kring missbruk av marknadsposition i den löpande dialogen med bolaget men inväntar tillsvidare utfallet från den nyzeeländska utredningen.

Kapitel 3

Hållbarhet i fastighetssektorn

Med en förbrukning på närmare 40% av all producerad energi inom EU är fastighetssektorn en av de sektorerna med allra störst klimatavtryck. Av den anledningen har fastighetsbranschen länge varit utsatt för påtryckningar, både från regulatoriskt håll men också från den allmänna opinionen. Effekterna av dessa påtryckningar har varit tydliga. Den genomsnittliga fastigheten som uppförs idag har närmast en halverad energiförbrukning jämfört med den genomsnittliga fastigheten år 1980.
De nya innovativa lösningarna är något som fastighetsbolagen med rätta är stolta över. Idag är alla nybyggda fastigheter så kallade nära-nollenergi-fastigheter, i somliga fall till och med nettopositiva energiförbrukare. Trots att de nya innovativa lösningarna är en viktig pusselbit för att lösa fastighetssektorns klimatavtryck får det inte avleda fokus från det stora problemet som fortfarande kvarstår. Nämligen det snabbt åldrande befintliga fastighetsbeståndet.

Träffa analytikern
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm är ansvarig för bolagets hållbarhetsanalys. Han har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i bolagets Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.