Enter Select

Fokuserad aktiv Sverigeförvaltning

Enter Select är en aktivt förvaltad all cap-fond med fokus på svenska bolag. Fonden investerarar sedan 2007 enligt Enters beprövade förvaltningsfilosofi i bolag med starka marknadspositioner, bra management, goda kassaflöden och attraktiv värdering.

Avkastning sedan start

Institutionell förvaltningsmodell

Vår förvaltningsmodell bygger på ett gediget kunnande om de bolag vi investerar i. Det är ett arbetssätt som har väglett oss i över 20 år och bidragit till god avkastning för våra fonder och andelsägarna.

Vi kan Sverige

Alltsedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat med en grundläggande tanke som bygger på närhet till bolagen vi investerar i. Det innebär bl a en nära kontakt med bolag och dess företagsledningar. För oss är det viktigt att förstå verksamheter på djupet och hur värden kan skapas till oss som investerare.

Hållbara affärsmodeller – en viktig kvalitetsstämpel

Vi är övertygade om att det finns en tydlig koppling mellan hållbara affärsmodeller  och möjligheten för bolag att skapa värden för investerare. Därför har vi valt att göra egenhändig hållbarhetsanalys på samtliga våra investeringar.

Kvalitet, värde och öppenhet för nya intryck

Fonderna investerar utefter en gedigen investeringsprocess som bygger på lång erfarenhet av investeringar och fondförvaltning. Vi är långsiktiga ägare och letar efter bra svenska bolag till ett rimligt pris – som växer sin vinst, kan expandera och skapa långsiktiga värden.

Fondfakta
Investeringsstrategi
Största innehav
Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Månadskommentar från förvaltarna

”Merparten av portföljens bolag har rapporterat sina Q1-siffror och över lag har det sett bra ut i förhållande till förväntningarna. 40 % av våra bolag har rapporterat rörelseresultat över förväntan, 30 % under förväntan och 30 % i linje med förväntan.”

Öppnas i ny flik

Investera i Enter Select

Enter Select är en aktivt förvaltad all cap-fond med fokus på svenska bolag. Fonden investerarar sedan 2007 enligt Enters beprövade förvaltningsfilosofi i bolag med starka marknadspositioner, bra management, goda kassaflöden och attraktiv värdering.

Hållbarhet för oss

Vi har sedan Enter Fonder startade 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys. Detta har färgat vårt hållbarhetsarbete som är en naturlig del av investeringsprocessen och präglar investeringen under hela innehavsperioden.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär också möjligheter ur ett investeringsperspektiv. För att vi ska kunna bedriva ett effektivt och verksamt hållbarhetsarbete är förvaltarens involvering och engagemang avgörande. Förvaltaren har kunskap om bolagen, arbetar nära dem och är också den som fattar investeringsbesluten.

Investera i Enter Select

Enter Select är en aktivt förvaltad all cap-fond med fokus på svenska bolag. Fonden investerarar sedan 2007 enligt Enters beprövade förvaltningsfilosofi i bolag med starka marknadspositioner, bra management, goda kassaflöden och attraktiv värdering.

Läs mer om Enter Select

3 maj 2024

Månadsrapport Enter Select april 2024

15 april 2024

Enter Sverige gästar Börsrådet DI

4 april 2024

Månadsrapport Enter Select mars 2024

13 mars 2024

Årsberättelse 2023

4 mars 2024

Månadsrapport Enter Select februari 2024

2 februari 2024

Månadsrapport Enter Select januari 2024

4 januari 2024

Månadsrapport Enter Select december 2023

5 december 2023

Månadsrapport Enter Select november 2023

2 november 2023

Månadsrapport Enter Select oktober 2023

3 oktober 2023

Månadsrapport Enter Select september 2023

5 september 2023

Månadsrapport Enter Select augusti 2023

31 augusti 2023

Halvårsredogörelse 2023

3 augusti 2023

Månadsrapport Enter Select juli 2023

5 juli 2023

Månadsrapport Enter Select juni 2023

7 juni 2023

Månadsrapport Enter Select maj 2023

4 maj 2023

Månadsrapport Enter Select april 2023

2 maj 2023

Bolagsbesök hos Renewcell

5 april 2023

Månadsrapport Enter Select mars 2023

10 mars 2023

Årsberättelse 2022

3 mars 2023

Månadsrapport Enter Select februari 2023

6 februari 2023

Månadsrapport Enter Select januari 2023

4 januari 2023

Månadsrapport Enter Select december 2022

6 december 2022

Månadsrapport Enter Select november 2022

4 november 2022

Månadsrapport Enter Select oktober 2022

5 oktober 2022

Månadsrapport Enter Select september 2022

6 september 2022

Månadsrapport Enter Select augusti 2022

1 september 2022

"Vi håller fast i vårt metodiska arbete med att investera i ett urval av ”bra” bolag."

3 augusti 2022

Månadsrapport Enter Select juli 2022

5 juli 2022

Månadsrapport Enter Select juni 2022

7 juni 2022

Månadsrapport Enter Select maj 2022

4 maj 2022

Månadsrapport Enter Select april 2022

5 april 2022

Månadsrapport Enter Select mars 2022

1 april 2022

Erik Paulsson förvaltare av Enter Select gästar Aktiepodden

8 mars 2022

Enter utsett till Best Fund House Equity av Morningstar

8 mars 2022

Året 2021 utvecklade sig till att bli ett mycket bra år för de som har valt att vara andelsägare i Enters fonder.

3 mars 2022

Månadsrapport Enter Select februari 2022

4 februari 2022

Månadsrapport Enter Select januari 2022

19 januari 2022

Enter Select Pro erhåller fem stjärnor

7 januari 2022

Månadsrapport Enter Select december 2021

6 december 2021

Månadsrapport Enter Select november 2021

4 november 2021

Månadsrapport Enter Select oktober 2021

4 oktober 2021

Månadsrapport Enter Select september 2021

19 september 2021

De finansiella marknaderna har fortsatt haft en god utveckling in i det första halvåret 2021.

25 maj 2021

Enter är ankarinvesterare i Linc

8 februari 2021

Finansåret 2020 avslutades i en positiv miljö med stigande aktiekurser och en stark räntemarknad.

19 januari 2021

I rapporten för 2021 tar vi bl a upp dataspelsindustrin och dess etiska konsekvenser.

25 oktober 2020

Med en förbrukning på närmare 40% av all producerad energi inom EU är fastighetssektorn en av de sektorer med allra störst klimatavtryck.

2 augusti 2020

Vi fördjupar oss bland annat i problematiken kring palmolja, en produkt som används i en stor del av de varor vi handlar i livsmedelsbutiker.

3 april 2020

Vi intervjuar Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat.

3 januari 2020

Vi har tittat närmare på ett urval av svenska bolag inom tillverkningsindustrin och hur de arbetar med att minska sina utsläpp.

25 oktober 2019

Idag klassas 19% av Stockholmsbörsens bolag som jämställda. Vi har tittat närmare på det utifrån Allbright-stiftelsens senaste rapport. Läs om hur det ser ut i våra portföljbolag.

3 augusti 2019

Vi tittar närmare på Sandviks, Balders och Climeons hållbarhetsarbete.

10 april 2019

Vi investerade i slutet av kvartalet i Climeon, ett intressant framtidsbolag med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.