Månadsrapport Enter Select februari 2024

Positiva rapporter speglar en marknad på uppgång

Februari var en positiv börsmånad för världens index med MSCI World upp 4,6 %. Marknaden prisar nu in 86 punkters sänkning från amerikanska FED under 2024, att jämföras med ca 150 punkter i slutet av förra månaden. Räntor på 10-åriga statsobligationer steg under månaden – USA med 31 punkter och Sverige med 29 punkter.

Majoriteten av alla bolag har nu rapporterat sina siffror för fjärde kvartalet 2023. I genomsnitt överträffade bolagen rörelseresultatprognoserna med strax under 2 %, medan estimatrevideringar efter rapportsäsongen hamnade runt 0 % för 2024.

Enter Select-fonderna stadigt uppåt

Enter Select A, C och D steg samtliga med 2,8 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 3,8 %. Volvo, AFRY och Securitas bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet, medan Medicover, AAK och Balder bidrog minst.

Goda framtidsutsikter för AAK

AAK:s Q4-rapport var över förväntan då rörelseresultatet per kg växte med 53 % i årstakt och rörelseresultatet var 12 % högre än analytikernas förväntningar. Aktien var dock ned på rapportdagen givet marknadens oro kring uthålligheten i framtida vinster. Men som vi tidigare konstaterat är en stor del av bolagets lönsamhetsförbättringar internt drivna av produktivitetshöjande åtgärder samt ett större fokus på produkter med ett högre förädlingsvärde. AAK hävdar att många interna förbättringar återstår inom inköp samt rörelsekapitalhantering, vilket vi tror kommer gynna framtida vinster och kassaflödesgenerering. Då bolagets volymer minskade med 6 % under 2023, kan ökade volymer de kommande åren driva lönsamhetstillväxt. AAK har 15 % tillgänglig kapacitet i sina tillverkningsanläggningar.

”Majoriteten av alla bolag har nu rapporterat sina siffror för fjärde kvartalet 2023. I genomsnitt överträffade bolagen rörelseresultatprognoserna med strax under 2 %.”

Stark utveckling hos Medicover

Medicover redovisade i sin kvartalsrapport en organisk försäljningstillväxt på 13,5 %, vilket var högre än väntat. Däremot var vinsten sämre än vad marknaden hade förutspått. Bolaget håller fast vid sina mål om att nå 2,2 miljarder euro i försäljning samt 350 miljoner euro i rörelseresultat år 2025. Tack vare bland annat indisk expansion har Medicovers sjukhuskapacitet vuxit med 40 % de senaste två åren. Den högre volymen bör framöver förbättra lönsamheten i och med bättre kapacitetsutnyttjande och stordriftsfördelar. Dessutom vidhåller bolaget att den tidigare höga investeringstakten nu sjunker, vilket förbättrar kassaflödet.

Vinstmomentum för AFRY

AFRY rapporterade en solid Q4-rapport med ett rörelseresultat som slog förväntningarna med 7 %. Framför allt infrastrukturdivisionen överraskade positivt och bolaget indikerade att gruppens effektivitetsförbättringar kommer att fortsätta under första halvan av 2024. Kassaflödet var starkt och nettoskuldsättningen sänktes signifikant. Värderingen är låg (eg P/E 13x) och vi tror att bolaget över tid har en positiv rörelsemarginalresa mot målet om 10 %. Dessutom har AFRY ledande marknadspositioner mot tillväxtdrivande segment såsom energi och den hållbara omställningen.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.