Månadsrapport Enter Select juni 2023

Fortsatta räntehöjningar styr kompassen

Inflation, BNP-tillväxt, ränta och Wagnergruppens ”uppror” i Ryssland var i fokus under juni. Världens börser utvecklades överlag positivt med eg S&P500 +6,6 % under månaden. FED beslutade som väntat att lämna styrräntan oförändrad vid 5,25 %. ECB höjde med 0,25 % till 4,0 % och Sveriges Riksbank med 0,25 % till 3,75 %. Norges Bank och BoE genomförde båda höjningar om 0,5 % mot väntade 0,25 %, vilket tog respektive ränta till 3,75 % och 5 %. Efter att representanter från flera av världens centralbanker uttalat sig om ytterligare höjningar framåt steg 10-åriga statsobligationer under månaden med eg 0,26 % i Sverige och med 0,16 % i USA.

Uppåt för Enter Select

Enter Select A steg med 1,9 % och Enter Select C med 2,0 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 2,1 %. Husqvarna, Volvo och Securitas bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet, medan Viaplay, Linc och AAK bidrog minst.

Lovande resultat från H&M

H&M levererade en solid Q2-rapport som slog resultatförväntningarna med 15 %. Bolaget visade på god rörelsekostnadskontroll och fortsatta lagerminskningar. Samtidigt är bruttomarginalen fortfarande nedtryckt vilket kan innebära uppsida då fraktkostnader och bomullspriser har kommit ned. Kostnadseffektivitetsprogrammet bör också hjälpa marginalprofilen framöver. I samband med rapporten sviktade ledningen inte på målet om att nå 10 % marginal nästa fiskala år. Även om analytikernas estimat nu har kommit upp ligger de inte i närheten av detta marginalmål, så det finns upprevideringspotential. Vi gick in i aktien i samband med Q1-rapporten i mars.

Osäkert framåt för Viaplay

Viaplay kom i början av månaden med en vinstvarning där de justerade ned de kortsiktiga och drog tillbaka de långsiktiga målen samt meddelade att VD Anders Jensen får lämna. Bolaget kommer att återkomma till mål på medellång sikt i samband med Q2 den 20 juli. Osäkerheten är just nu för stor i aktien och vi valde under månaden att sälja vårt innehav.

”Under inledningen av juni gick vi in i JM. Vår uppfattning är att bostadsköparna vågar sig tillbaka till marknaden när räntorna börjar stabilisera sig.”

Rätt tid att gå in i JM

Under inledningen av juni gick vi in i JM. Det är onekligen så att den nordiska bostadsmarknaden befinner sig i ett prekärt läge med substantiellt högre räntor och väldigt få byggstarter. Det är svårt att veta hur länge detta håller i sig, men vår uppfattning är att bostadsköparna vågar sig tillbaka till marknaden när räntorna börjar stabilisera sig. Återhämtningen lär ske gradvis. Givet JM:s marknadsandel, erfarenhet och tillgång till byggrätter kan de rida igenom stormen till nästa uppgång. Därav kan bolaget agera mer långsiktigt och dessutom dra nytta av nuvarande situation när mindre byggaktörer utan finansiella muskler måste agera reaktivt.

Några ord om återkommande försäljning – en av våra parametrar för att utvärdera bolag

I förra månadskommentaren gick vi igenom starka ägare som en av våra faktorer för att långsiktigt hitta bra bolag. Nu tar vi en titt på återkommande försäljning. I sin bästa form innebär återkommande försäljning en abonnemangstjänst eller något som är konstant kassaflödesåterkommande, exempelvis räntebetalningar på ett lån via en bank eller ett servicekontrakt. Vi ser också att samhället blir mer serviceinriktat, där försäljningar av sällanköpsvaror eller kapitalvaror blir ”as a service”, snarare än att vara transaktionsbaserade. Vi tycker generellt att denna utveckling är positiv, då kassaflödet blir mer förutsägbart och bolagen kan driva merförsäljning via olika kontraktstyper samt binda kunden närmare. Nackdelen blir ofta större balansräkningar för bolagen, vilket kan minska avkastningen på kapital. Återkommande försäljning i en enklare form är självklart också bolag som via en solitt uppbyggd marknadsposition har kunder som konstant återkommer. Att hitta nya kunder har som bekant ofta också en betydligt högre (anskaffnings)kostnad än att bearbeta existerande.

Utöver återkommande försäljning, starka ägare, vinsttillväxt, (hög) avkastning på kapital och konkurrenskraft tittar vi även på andra gemensamma nämnare för att utvärdera bolag: hållbarhet, skalbarhet och bra ledning. I kommande månadsrapporter fortsätter vi att studera även dessa parametrar.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.