Månadsrapport Enter Select november 2021

Månadsrapport Enter Select november 2021

Månadskommentar Enter Select november 2021

Stockholmsbörsen, mätt som SIXPRX, steg med 2 % under november. De bästa sektorerna var Finans och Konsumentvaror medan Media och Tjänster tillhörde förlorarna.

Det är till stor del samma frågor som ligger på bordet som tidigare månader. Det gäller till exempel hur inflationen som överraskat på uppsidan ska bedömas. Den rådande grundtesen är att den är av övergående natur och inte ett långsiktigt bekymmer. Sedan har vi störningarna i leveranskedjorna. Läget är fortfarande utmanande för företagen men verkar möjligtvis ha lättat något inom vissa områden. Bolagen har hittills lyckats mycket väl med att kompensera för kostnadsökningarna genom att höja priserna. Så länge efterfrågan är stark, och det bör den vara långt in i nästa år, kommer vi se en bra vinstökning även 2022.

Enter Select A steg med 1,58 % och Enter Select C steg med 1,66 % vilket var något bättre än fondens jämförelseindex (OMXS50EW) som ökade med 0,84 %.

“Husqvarna har alldeles nyligen lanserat robotklippare för den professionella marknaden (golfbanor, fotbollsplaner, mm.). En marknad som uppskattas till 100 miljarder kronor.”

Kapitalmarknadsdagarna har duggat tätt. Husqvarna levererade nya och mer ambitiösa mål, såväl finansiella som hållbarhetsmässiga. Det mest spännande framöver är robotgräsklipparna. Trots att det dykt upp många konkurrenter de senaste ren så dominerar Husqvarna med en marknadsandel på cirka 70 %. Det är egentligen i ganska få länder konsumenterna har förstått poängen med en robot. I England och USA är exempelvis försäljningen av robotar försumbar. Det är fortfarande bensindrivna gräsklippare som gäller. Husqvarna har alldeles nyligen lanserat robotklippare för den professionella marknaden (golfbanor, fotbollsplaner, mm.). En marknad som uppskattas till 100 miljarder kronor. Så Husqvarna ser en mycket stor potential framöver och siktar på att fördubbla bolagets försäljning av robotgräsklippare under de kommande fem åren – från 6,2 miljarder till 12 miljarder kronor.

Även Dometic hade en CMD och behöll i princip sina finansiella mål. Siktet är inställt på att minska exponeringen mot tillverkare av fritidsfordon (idag 27 % av omsättningen). I stället vill de satsa på distribution, service- och eftermarknadsförsäljning samt på att sälja mer direkt till konsument (bara 4 % idag men ska upp till 20 % inom fem år). Det är utan tvekan en stor utmaning att vända bolagets fokus mot konsumentmarknaden. Men visst – lyckas de är marginalerna högre och svängningarna mindre i det segmentet.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.