Månadsrapport Enter Select februari 2022

Månadsrapport Enter Select februari 2022

Månadskommentar Enter Select februari 2022

Rysslands invasion av Ukraina har medfört stora rörelser på världens finansmarknader. I dagsläget vet ingen hur detta kommer sluta eller vilka effekter det får på enskilda bolag och ekonomin i stort. Bolag och tillgångar med direkt verksamhet eller koppling till det som händer har naturligtvis påverkats mest, med stora prisförändringar i ryska aktier, rubeln och energi. Den stora osäkerheten kring förändrade handelsrelationer, energiförsörjning och det allmänna säkerhetsläget påverkar dock alla företag.

Inflationsrisk och volatilitet men starka orderböcker

Det finns risk för stigande inflation då energi blir dyrare och störningarna i leverantörskedjor förvärras. Ett icke önskvärt scenario är att konjunkturen viker samtidigt som inflationen stiger. Centralbankerna har en svår uppgift framöver och de tidigare aviserade räntehöjningarna kan komma att skjutas framåt. Men osäkerheten har fört med sig kraftigt stigande volatilitet även på räntemarknaden. ör att balansera bilden är konjunkturen stark i grunden med rekordstora orderböcker för våra portföljbolag. Den direkta exponeringen mot Ryssland och Ukraina är också relativt begränsad.

“AstraZeneca har givit störst bidrag under månaden efter att ha presenterat positiva data i två olika läkemedelsstudier inriktade mot bröst- och prostatacancer.”

Framåt för läkemedel och fastigheter

Enter Select A och C tappade 9,3 % i februari (jämfört med SIXPRX som minskade med 6,9 %). AstraZeneca har givit störst bidrag under månaden efter att ha presenterat positiva data i två olika läkemedelsstudier inriktade mot bröst- respektive prostatacancer. Även innehavet i fastighetsbolaget K2A har bidragit positivt. Störst negativt bidrag kom från innehaven i Storskogen och Troax, två bolag som utvecklades bra under 2021.

Nytt innehav med stor potential

Nibe, som tillverkar värmepumpar, värmeelement och kaminer, är en nykomling i portföljen. Vi ser ett antal olika parametrar som intressanta för vår investering i bolaget. Först och främst en kraftigt ökande energieffektiviseringstrend drivet av högre elpriser, utsläppskrav, EU-regleringar och en utbytesmarknad för värmepumpar. Allt detta är nu också förstärkt i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, där kartan för energipolitiken hastigt ritas om.

Detta borde gynna produkter med syfte att öka energieffektiviseringen och att skapa ett större oberoende av fossila kraftkällor. Vi ser Nibe som ett kvalitetsbolag med ett pålitligt och långsiktigt management (som också är stora ägare). De har även produkter med starka varumärken som är ledande i sina nischer. Vi tror att bolaget kommer fortsätta driva försäljningen med förvärv i magnituden av ett antal procentenheter per år och ser en organisk försäljningstillväxt på runt 10 % under 2022. Värderingen för bolaget har de senaste åren varit ansträngd men aktien har nu kommit ned rejält sedan slutet av 2021. Vi tycker att det nu finns en värderingsuppsida, vilket inte har varit fallet tidigare.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.