Månadsrapport Enter Select mars 2024

Ett starkt mars för Enter Select

Mars var en stark månad för världens index med MSCI World upp 3,4 % och Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) upp 5,0 % inklusive utdelningar. Marknaden prisar nu in c.65 punkters sänkning från amerikanska FED under 2024 (jämfört med c.150 punkter i slutet av december). I USA, Storbritannien, euroområdet, Norge och Sverige agerade centralbankerna enligt förväntan när de beslutade att lämna styrräntorna oförändrade. Räntor på 10-åriga statsobligationer var ned under månaden (eg USA ned 5 punkter, Sverige ned 18 punkter).

Enter Select A, C och D slog index

Enter Select A, C och D steg alla med 6,1 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 5,7 %. Balder, JM och AAK bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet, medan Medicover, Securitas och Nibe bidrog minst.

Positiva tongångar på EQT:s kapitalmarknadsdag

I början av mars hade EQT sin kapitalmarknadsdag. Aktien var upp kraftigt under dagen, främst beroende på förhoppningen om en dubbling av riskkapitalmarknadens totala kapital (AUM) till 2030 och att EQT förväntar sig att deras AUM kommer att växa mer än så. Analytikerna verkar pensla in en AUM-tillväxt för EQT på ca 50 % till slutet av årtiondet. Om EQT är i närheten av att vara korrekta i sin bedömning tror vi att estimaten över tid ska upp mycket. Att EQT idag är ett av världens största riskkapitalbolag sett till nyligen rest kapital är också värt att notera. Bolaget har i dagsläget mer än 230 miljarder euro i förvaltat kapital  och ca 50 aktiva fonder inom riskkapital, infrastruktur och fastigheter.

”Enter Select A, C och D steg alla med 6,1 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 5,7 %. Förändringar i fondbolagen lovar gott inför framtiden.”

Två efterlängtade avyttringar inom Embracer

Efter mycket spekulationer kom så två stora avyttringar inom Embracer: större delen av tillgångarna inom Saber och Gearbox. När allt är klart sänker detta nettoskulden substantiellt och halverar capexbehovet samtidigt som fritt kassaflöde förbättras. Välbehövliga förändringar både i det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet.

Stark rapport från H&M

I slutet av månaden rapporterade H&M en stark kvartalsrapport med ett rörelseresultat som var cirka 50 % över förväntan (litet kvartal). En stor del av detta var drivet av interna förbättringar vilket är positivt.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.