Månadsrapport Enter Select juni 2022

Osäker kurs möter spännande prognoser

Den stigande inflationen i kombination med högre räntor börjar sätta sina spår och det ekonomiska läget är väldigt osäkert. Det nya ränteläget kräver omtag i hur utgifter prioriteras. Det gäller inte minst i näringslivet där det varit gratis att lånefinansiera tillväxt. I fastighetssektorn, där pendeln har svängt snabbt, syns det extra tydligt. Sektorn är kapitalintensiv och per definition räntekänslig. Många bolag har också haft en aggressiv tillväxt under åren då kapitalet varit så gott som gratis. Både aktie- och obligationsmarknaden har gjort ett lappkast i hur bolagen värderas och möjligheten att refinansiera befintliga skulder är ett aktuellt tema. Fondens exponering mot fastigheter är låg, totalt 2,4 % av NAV.

Potentiellt ljusare framtid för pressat Medicover

Vi har följt upp utvecklingen i Medicover och hade ett längre samtal med bolagsledningen i slutet av månaden. Verksamheten i Ukraina – som stod för 9 % av bolagets totala försäljning 2021, och med en bra lönsamhet – är igång. Medicover har ett rikstäckande nät av 217 egna blodcentraler, åtta laboratorier, tre fertilitetskliniker och fyra medicinska kliniker. Av totalt 3500 anställda arbetar idag 400 från Polen och kan verka på motsvarande 85 % av landytan. Ledningen bedömer att kapacitetsutnyttjande för närvarande ligger på låga 60 % vilket slår hårt på lönsamheten för Q2.

“H&M rapporterade sitt halvårsresultat och lyckades den här gången överträffa marknadens förväntningar.”

Redan i Q1 flaggade bolaget för att de två kommande kvartalen skulle bli tuffa i jämförelse med tidigare. Att Covid avtar, den allmänna kostnadsinflationen och situationen i Ukraina är några anledningar. Men högre priser för att kompensera ökade kostnader och fortsatt expansion på alla övriga marknader, inte minst Indien, bör leda till klara lönsamhetsförbättringar under Q4 i år och Q1 nästa år. Aktien har fallit med drygt 60 % sedan årsskiftet och vårt innehav svarar för 3,8 % av fondens totala marknadsvärde.

H&M överträffade förväntningarna

Enter Select A tappade 12,7 % i juni och Enter Select C tappade 12,6 % i juni. Fondens jämförelseindex, OMXS50EW, backade med 13,1 %. Astra Zeneca, AAK och Linc bidrog mest till avkastningen under juni medan Medicover, Viaplay och Troax tillhörde förlorarna.

H&M rapporterade sitt halvårsresultat och lyckades den här gången överträffa marknadens förväntningar. Försäljningen var känd sedan tidigare men resultatet låg cirka 17 % över konsensus. Lagret hade däremot ökat med 16 % vilket till största delen förklaras av valutakursförändringar. H&M har för tillfället ett något större lager, bland annat för att motverka förseningar i varuflödet och på grund av att försäljningen i Ryssland har stoppats. Vi räknar med att bolaget snart gör som IKEA och säljer av sin verksamhet i Ryssland till någon lokal aktör. Trots allmänt tuffa tider upprepar H&M sin prognos att bolaget skall dubbla försäljningen fram till 2030.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.