Månadsrapport Enter Select januari 2022

Månadsrapport Enter Select januari 2022

Månadskommentar Enter Select januari 2022

År 2022 inleddes med en nedgång på Stockholmsbörsen. Storbolagen inom OMXS30 gick ned 5,4 % och SIXPRX 9,9 %. Detta bör dock ses mot bakgrund av en stark avslutning i december då OMXS30 var upp 7,9 % samt 29,1 % för 2021 som helhet. Framtida räntehöjningar från amerikanska FED var temat med tolkningsföreträde i januari, vilket skapade ett säljtryck på tillväxtaktier och aktier med högre värderingsmultiplar. Dessutom spädde debaclet med Ryssland och Ukraina på marknadsoron. I USA var S&P 500 ned 5,4 % och Nasdaq 9,3 %.

Enter Select A och C tappade 13,0 % i januari (jämfört med OMXS50EW som minskade med 9,2 %).

Anledningen var delvis en rejäl korrigering i några av våra innehav, däribland Medicover och Troax. Dessa drog i väg mycket mot slutet av 2021 och var två av de bolag som utvecklades bäst under året. De har ännu inte rapporterat Q4 men vi förväntar oss inga större överraskningar.

Positiva siffror och nya narrativ

Andra bolags Q4-rapporter visar att de lyckats hantera situationen kring komponentbrist, logistikproblem och stigande kostnadsläge på ett bra sätt. Merparten av våra portföljbolag har rapporterat relativt stabila resultatsiffror men med orderingångssiffror över förväntningarna.

“H&M var ett av de innehav som bidrog positivt under januari, både i absoluta och relativa termer.”

Sandvik var det första av våra portföljbolag att rapportera fjärde kvartalet. De slog marknadens förväntningar på orderingång med 9 % samtidigt som lönsamheten var i linje med förväntningarna. När vi tittar på Sandviks slutmarknader kan vi konstatera att gruvdrift, industri, energi, infrastruktur och flygindustri pekar i positiv riktning. Det enda frågetecknet gäller fordonssektorn men vi tror att den kommer tillbaka gradvis under senare delen av 2022. Vi ser en fortsatt spännande resa för Sandvik via värdeadderande förvärv inom bland annat mjukvara. Dessutom kommer bolaget att synliggöra värden i och med avyttrandet av Materials Technology under året, vilket bäddar för högre grupplönsamhet och värderingsmultiplar.

H&M var ett av de innehav som bidrog positivt under januari, både i absoluta och relativa termer. Bolagets Q4-rapport rosade marknaden samtidigt som H&M äntligen satt upp tydliga mål både för tillväxt och marginaler. Senast 2030 ska H&M-gruppens omsättning fördubblas och koldioxidavtrycket halveras, samtidigt som lönsamheten ska överstiga 10 % över tid. Vi tycker det är bra att bolaget nu styr mot ett mer expansivt tillväxtmål och därmed också styr om sitt eget narrativ, snarare än att bara fokusera på att kapa kostnader och stänga butiker.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.