Månadsrapport Enter Select mars 2023

Dämpade börser och fallande långräntor

En positiv börsstart på månaden fick en tvär vändning när nischbanken Silicon Valley Bank utsattes för en ”bank run” och behövde tas över av myndigheterna. I tät följd fick även amerikanska nischbanken Signature Bank och Credit Suisse stora problem. För att förhindra ytterligare spridning agerade myndigheter kraftfullt och orkestrerade så att de nämnda bankerna togs över av andra, mer stabila banker. Förväntan om framtida räntehöjningar minskade och under månaden sjönk 10-åriga statsobligationer med ca 40 punkter i USA och nära 50 punkter i Sverige. Amerikanska FED höjde ånyo räntan 0,25 % till intervallet 4,75–5,00 %, BOE höjde med 0,25 % och ECB med 0,5 %. Den pågående ”tennismatchen” i amerikansk inflationsstatistik fortsatte då siffrorna för februari kom in lägre än väntat.

Enter Select A sjönk med 0,9 % och Enter Select B och C sjönk med 0,8 %  i mars samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk med 0,4 %. Atlas Copco, AFRY och NIBE bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet under månaden, medan SEB, Medicover och Linc bidrog minst.

Positiva budskap på kapitalmarknadsdagen hos AFRY

16 mars hade vårt portföljbolag AFRY sin kapitalmarknadsdag. Bolaget upprepade sina finansiella mål om en årlig försäljningstillväxt om 10 % och justerad EBITA-marginal om 10 % samt sitt nettoskuldmål i förhållande till EBITDA på 2,5 x. Att marginalmålet kommer att vara huvudfokus framöver var något som stack ut. Lönsamheten för bolaget har legat under förväntansbilden senaste året på grund av exempelvis infrastrukturdivisionen (40 % av omsättningen). För att stötta utvecklingen av marginalen har AFRY nu satt ett EBITA-marginalmål för denna division på 9–11 % inom de tre kommande åren (2022 låg infrastrukturdivisionen på 7,4 %).

“AFRY kommer även att fortsätta fokusera på den goda tillväxten inom process- och energidivisionerna och vidga erbjudandet inom dekarbonisering och biobaserade material.”

AFRY kommer även att fortsätta fokusera på den goda tillväxten inom process- och energidivisionerna och vidga erbjudandet inom dekarbonisering och biobaserade material. Industri- och digitaliseringsportföljen i Norden kommer att växa och bolaget kommer att expandera internationellt inom nischer. Sammanfattningsvis stärktes vår tro på att AFRY kommer att generera god vinsttillväxt under de kommande åren.

Några ord om hög avkastning på kapital – en av våra parametrar för att utvärdera bolag

I förra månadskommentaren gick vi igenom vinsttillväxt som en av våra faktorer för att långsiktigt hitta bra bolag. Denna månad tar vi en titt på (hög) avkastning på kapital – en annan viktig parameter i vår förvaltningsfilosofi för att utvärdera bolag. När vi ser på avkastning på eget kapital (portföljviktat, tolvmånaders historik) får vi ett snitt på 14,8 % för portföljen och en median på 14,1 %. Med samma metod får vi på Stockholmsbörsen samt även för SIXPRX ett snitt på 8,4 %. Det innebär en avkastning på eget kapital som är betydligt högre för portföljen än för börsen som helhet. Detta i kombination med en vinsttillväxt för portföljen på ca 10 % – vilket är nästan dubbla mot Stockholmsbörsen utifrån förra månadsrapporten – anser vi bör ge en god värdeutveckling framöver.

Utöver vinsttillväxt och (hög) avkastning på kapital tittar vi även på andra gemensamma nämnare för att utvärdera bolag: hållbarhet, återkommande försäljning, konkurrenskraft, skalbarhet, bra ledning och starka ägare. I kommande månadsrapporter fortsätter vi att studera även dessa parametrar.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.