Månadsrapport Enter Select december 2021

Månadsrapport Enter Select december 2021

Månadskommentar Enter Select december 2021

Stockholmsbörsen avslutade december månad starkt med en uppgång om hela 7,9 % för storbolagen inom OMX 30 och 5,2 % för SIXPRX. En bred uppgång bortsett från fastigheter och bank som utvecklades svagt under månaden. 2021 var ytterligare ett starkt börsår överlag med kraftiga uppgångar för aktiemarknader världen över. I USA steg S&P 500 med 27 % och Nasdaq med 23 %. Stockholmsbörsen, mätt som SIXPRX, steg 39 %.

Inflationen åter i fokus

Efterfrågan har varit så stark att producerande företag haft svårt att få tag på nödvändigt material och komponenter –något som resulterat i stigande fraktkostnader, längre leveranstider och kostnadsökningar. Detta har i kombination med rekordhöga energipriser medfört att inflationen är på den högsta nivån på flera årtionden. Trots att en del av uppgången anses vara temporär är det ändå nya impulser som trycker på.

Enter Select A steg med 6,8 % och Enter Select C steg med 6,9 % vilket var bättre än fondens jämförelseindex
(OMXS50EW) som ökade med 5,8 %.

“Under året gjorde Dometic ett stort förvärv av amerikanska Igloo som säljer kylboxar och ”drinkware” direkt till konsument. Lyckas Dometic att bli ett mer konsumentorienterat bolag kan marginalerna vara högre och resultatsvängningarna mindre. “

Förvärv och försäljningar inför 2022

Embracer var minst sagt aktiva på förvärvssidan under december och gjorde hela sex bolagsköp. Två av köpen – franska Asmodee och amerikanska Dark Horse – ger Embracer en bredd utanför data- och mobilspel. Asmodee är ett av de stora bolagen inom brädspel och Dark Horse är ett av de största serietidningsförlagen i USA. Båda kontrollerar betydande IP-rättigheter, totalt cirka 900, vilket kan öppna upp för spännande samarbeten inom Embracer. Bolaget räknar med att det framöver kommer bli en allt starkare koppling mellan digitala spel, TV/film, brädspel och serietidningar.

Vi sålde hela innehavet i Dometic under december. De har varit med i portföljen sedan 2018, då de presenterade en ambitiös plan för att minska komplexiteten i produktutbudet och i produktionen. Även om de kommit långt inom vissa områden har det hela dragit ut på tiden, bland annat beroende på handelstullar och pandemin. Under de senare åren har Dometic också haft som mål att minska beroendet av OEM-tillverkare av husbilar. Istället vill de söka sig till nya områden där konsumenten kan nås direkt. Under året gjorde Dometic ett stort förvärv av amerikanska Igloo som säljer kylboxar och ”drinkware” direkt till konsument. Lyckas Dometic att bli ett mer konsumentorienterat bolag kan marginalerna vara högre och resultatsvängningarna mindre. Men det är utan tvekan en stor utmaning att vända bolagets fokus mot konsumentmarknaden.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.