Månadsrapport Enter Select maj 2023

Spännande bolagsutveckling och nya intåg i fonden

Amerikanska skuldtaket, inflation, BNP-tillväxt, fastighetssektorn och AI var i fokus under maj. Under månaden var 10-åriga statsobligationer relativt oförändrade i Tyskland och Sverige, medan de steg i USA och Storbritannien. FED och ECB höjde som väntat sina styrräntor med 0,25 %. Marknaden tror att vi börjar närma oss toppen, men prissättningen indikerar en viss sannolikhet för ytterligare en höjning i USA och två i Europa.

Enter Select A och C sjönk med 3,7 % respektive 3,6 % i maj

Enter Select A sjönk med 3,7 % och Enter Select C med 3,6 % under månaden, samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk med 2,7 %. Hexagon, Camurus och Linc bidrog mest till relativavkastningen mot jämförelseindexet under månaden medan Embracer, AFRY och Viaplay bidrog minst.

”Under våren har vi köpt in oss i bolaget Engcon som tillverkar produkter för att öka flexibiliteten och effektiviteten hos grävmaskinister. Lönsamheten för bolaget ligger över 20 % (EBIT) och avkastningen på sysselsatt kapital över 50 %.”

Positiva besked från Camurus, uteblivet plattformsavtal för Embracer och intåg i välskötta Engcon

Under månaden fick vårt innehav Camurus genom sin parnter Braeburn i USA godkännande för sin långtidsverkande Brixadi (Buvidal) mot opiodberoende. Flexiblare dosering och rumstemperatursförvaring är fördelar jämfört med konkurrent. Godkännandet medför en milstolpesersättning på 35 miljoner dollar och royalty på ca 15 % av försäljningen i USA med förväntad start under kvartal 3.

Embracer vinstvarnade i mitten av månaden och meddelade senare i samband med sin Q4-rapport att de sänkte sin resultatguidning (EBIT) för 2023/24 från 10,3–13,6 till 7–9 miljarder kronor. Dessutom kommunicerade bolaget att plattformsavtalet som var på väg att signeras inte blir av. Trots detta kan vi konstatera att det finns betydande värden i underliggande IP- och spelrättigheter. Att förbättra det fria kassaflödet, eventuellt sälja av vissa tillgångar samt att återställa förtroendet hos aktiemarknaden tror vi kommer att vara fokus framåt.

Under våren har vi köpt in oss i bolaget Engcon som tillverkar tiltrotatorer. Produkterna används för att kraftigt öka flexibiliteten och effektiviteten hos grävmaskinister. Marknadspenetrationen i Sverige, Norge och Finland ligger runt 90 % och Engcon är en av marknadsledarna. Samtidigt är global penetration på runt 2 % och i utvecklade ekonomier som USA och övriga Europa ligger den väl under 20 %. Det vill säga, även om bygg- och anläggningsmarknader kommer att vara svaga ett tag finns betydande tillväxtuppsida i ökad marknadspenetration i andra geografier. Lönsamheten för bolaget ligger över 20 % (EBIT) och avkastningen på sysselsatt kapital över 50 %.

Några ord om starka ägare – en av våra parametrar för att utvärdera bolag

I förra månadskommentaren gick vi igenom konkurrenskraft som en av våra faktorer för att långsiktigt hitta bra bolag. Denna månad tar vi en titt på starka ägare, en viktig parameter för ett företags långsiktighet. Det handlar om att ha viljan och möjligheten att jobba för strategiska beslut som gynnar ett bolag i framtida konjunkturcykler. Att kunna zooma ut och se vilka förändringsbeslut som långsiktigt kommer att skapa en bättre konkurrensförmåga. Det handlar också om att potentiellt kunna hjälpa ett bolag med kapital i tider av finansiell stress.

I våra bedömningar betygsätter vi bolag på en skala 1–5 beroende på ägarstruktur. Om ett bolag får en femma i betyg innebär det att det ska finnas minst ett kapitaltungt och erfaret holding-företag med en större ägarandel, samt att grundarna och/eller ledningen äger betydande andelar av företaget. För en fyra i betyg ska det finnas minst ett relativt kapitaltungt och erfaret holding-företag med en större ägarandel. För en trea ska det finnas minst större institutioner, etc. Genomsnittsbetyget för portföljbolagen är 4,0, vilket är en styrka.

Utöver starka ägare, vinsttillväxt, (hög) avkastning på kapital och konkurrenskraft tittar vi även på andra gemensamma nämnare för att utvärdera bolag: hållbarhet, återkommande försäljning, skalbarhet och bra ledning. I kommande månadsrapporter fortsätter vi att studera även dessa parametrar.

Träffa förvaltarna
Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.