Enter Fonders Hållbarhetsrapport nr 3, 2019

Idag klassas 19% av Stockholmsbörsens bolag som jämställda. Vi har tittat närmare på det utifrån Allbright-stiftelsens senaste rapport. Läs om hur det ser ut i våra portföljbolag.

Kapitel 1

Rapporten i korthet

Investering i EQT lyfter frågor kring trovärdighet
I slutet av kvartalet investerade flera av våra fonder i det nyligen börsintroducerade Private Equity-bolaget EQT. EQT har skapat sig en stark profilering inom hållbarhet med en filosofi kring ansvarsfulla investeringar som rimmar väl med vår egen. Samtidigt visar vår genomgång av jämställd-het i våra portföljbolag att EQT hamnar i absoluta botten. Läs mer om hur vi ser på detta i vår analys av EQT:s hållbarhetsarbete på sidan 13. Här ger vi även vår syn på en av de starkaste lysande stjärnorna på den svenska hållbarhetshimlen, Electrolux. Läs även vår genomgång av jämställd-het på sidan 9.

Volvos utmaningar, en följetong
Under kvartalet har vi fortsatt vår långa dialog med Volvo angående hur de kan säkerställa att leverantörer och återförsäljare lever upp till Volvos höga krav. Bakgrunden till detta är de många kontroverser kopplade till mänskliga rättigheter som Volvos produkter har varit involverade i de senaste åren. Den senaste uppdateringen i vår dialog med Volvo finns att läsa på sidan 6.

Utträde ur Nolato på grund av tobakskoppling
I september månad sålde Enter Småbolagsfond det sista innehavet i Nolato. Bakgrunden till utträdet är bolagets involvering i den växande marknaden för elektroniska cigaretter där Nolato tillverkar en viktig komponent för upphettning av tobak. Vi investerar inte i bolag som producerar produkter av tobak vilket Nolato förvisso inte gör. Men när segmentet för elektroniska cigaretter har växt så har vi inte kunnat motivera ett innehav med den nära kopplingen till tobaksindustrin.

Kapitel 2

Incidenter

Volvo (uppföljning)
Volvos produkter har vid flertalet tillfällen under de senaste åren uppmärksammats i kontroverser kopplade till mänskliga rättigheter. Bland kontroverserna återfinns konflikter i Egypten och i Palestina samt det senaste fallet i Myanmar där Volvos produkter misstänks ha varit involverade i kontroversiell gruvbrytning. Gemensamt för de rapporterade fallen är att Volvos hantering och granskning av återförsäljare kritiseras. Läs mer i rapporten

Kapitel 3

Vår syn på två aktuella bolag

I följande segment ger vi vår syn på hållbarhetsarbetet i två av våra innehav. Det är bolag som i vår kvantitativa bedöm-
ning har flaggats som särskilt utsatta. Det kan också vara bolag som vi av någon annan anledning tycker är intressanta att lyfta fram ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår egen analys av bolagen, både finansiellt och hållbarhetsmässigt, är en central del i vår investeringsprocess. Läs mer om EQT och Electrolux i rapporten.

Träffa analytikern
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm är ansvarig för bolagets hållbarhetsanalys. Han har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i bolagets Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.