Enter Sverige Hållbar Tillväxt

Investera med den hållbara omställningen som drivkraft

Enter Sverige Hållbar Tillväxt är en aktivt förvaltad bred svensk all cap-fond med ambitionen att göra FN:s hållbarhetsmål investeringsbara. Portföljen utgörs av bolag med potential att växa och utvecklas och som har en värdemässig uppsida kopplad till den hållbara omställningen.

Avkastning sedan start
Enter Sverige Hållbar Tillväxt investerar i företag som tar tillvara på den globala omställningen

Lyssna på Enter Sverige Hållbar Tillväxts förvaltare Cecilia Persson när hon berättar om fonden

Fyra hållbara temaområden

Hållbara makrotrender skapar affärsmässiga möjligheter. Sverige var tidigt ute med att arbeta med hållbarhetsfrågor, vilket skapar mycket goda förutsättningar för svenska bolag. Enter Sverige Hållbar Tillväxt tar tillvara på dessa möjligheter och investerar utifrån fyra tematiska områden där vi ser god avkastningspotential: hållbara städer, hälsa och säkerhet, energi- och klimateffektivitet samt hållbar konsumtion, produktion och finansiering.

Vi kan Sverige

Sedan Enter Fonder grundades 1999 har vi arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. För att förstå bolagen på djupet och påverka som ägare har vi tät kontakt med företagsledningen i våra portföljbolag.

Hållbara affärsmodeller – en viktig kvalitetsstämpel

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Det är bolagens produkter och tjänster som kommer att driva den hållbara omställningen, vilket också vägleder förvaltningen i Enter Sverige Hållbar Tillväxt.

Vi gör FN:s hållbarhetsmål investeringsbara

Med avstamp i FN:s hållbarhetsmål investerar fonden i företag som tar tillvara på den globala omställningen. Vi letar efter bolag vars hållbara erbjudande skapar konkurrensfördelar och ger naturlig ökad efterfrågan. Enter Sverige Hållbar Tillväxt gör FN:s hållbarhetsmål investeringsbara.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet på Enter Fonder. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Sten Lindquist
Ansvarig för aktieförvaltningen samt aktieförvaltare/ analytiker

Sten var med och startade Enter Fonder 1999 och leder aktieteamet. Sten har civilekonomstudier från Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms Universitet.

Månadskommentar från förvaltaren

”Renewcell bidrar positivt till fonden. De håller på att skala upp sin produktionskapacitet och rapporterar månatliga produktionsvolymer. Renewcells produkt har rönt stort intresse och bolaget ser stor efterfrågan då klädkedjornas hållbarhetsfokus ökar.”

Öppnas i ny flik

Investera i Enter Sverige Hållbar Tillväxt

Enter Sverige Hållbar Tillväxt är en aktivt förvaltad bred svensk all cap-fond med ambitionen att göra FN:s hållbarhetsmål investeringsbara. Portföljen utgörs av bolag med potential att växa och utvecklas och som har en värdemässig uppsida kopplad till den hållbara omställningen.

Med den hållbara omställningen som drivkraft

Hållbara makrotrender skapar affärsmässiga möjligheter. Här har svenska bolag mycket goda förutsättningar. Enter Sverige Hållbar Tillväxt tar tillvara på dessa möjligheter och investerar i fyra temaområden där vi ser god avkastningspotential: hållbara städer, hälsa och säkerhet, energi- och klimateffektivitet samt hållbar konsumtion, produktion och finansiering.

Vi gör FN:s hållbarhetsmål investeringsbara

Med avstamp i FN:s hållbarhetsmål investerar fonden i hållbara vinnare med möjlighet att ta tillvara på den hållbara omställningen. Vi letar efter bolag vars hållbara erbjudande driver tillväxt genom ökad efterfrågan och förbättrade konkurrensfördelar.

Investera i Enter Sverige Hållbar Tillväxt

Enter Sverige Hållbar Tillväxt är en aktivt förvaltad bred svensk all cap-fond med ambitionen att göra FN:s hållbarhetsmål investeringsbara. Portföljen utgörs av bolag med potential att växa och utvecklas och som har en värdemässig uppsida kopplad till den hållbara omställningen.

Läs mer om Enter Sverige Hållbar Tillväxt

5 september 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt augusti 2023

31 augusti 2023

Halvårsredogörelse 2023

3 augusti 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt juli 2023

5 juli 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt juni 2023

7 juni 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt maj 2023

4 maj 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt april 2023

2 maj 2023

Bolagsbesök hos Renewcell

5 april 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt mars 2023

10 mars 2023

Årsberättelse 2022

3 mars 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt februari 2023

6 februari 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt januari 2023

4 januari 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt december 2022

6 december 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt november 2022

4 november 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt oktober 2022

19 oktober 2022

Enter Sverige Hållbar Tillväxt gästar Aktiespararna

12 oktober 2022

Cecilia och Vilhelm gästar Fondkollen

5 oktober 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt september 2022

6 september 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt augusti 2022

1 september 2022

"Vi håller fast i vårt metodiska arbete med att investera i ett urval av ”bra” bolag."

3 augusti 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt juli 2022

5 juli 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt juni 2022

7 juni 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt maj 2022

4 maj 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt april 2022

5 april 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt mars 2022

8 mars 2022

Enter utsett till Best Fund House Equity av Morningstar

8 mars 2022

Året 2021 utvecklade sig till att bli ett mycket bra år för de som har valt att vara andelsägare i Enters fonder.

3 mars 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt februari 2022

4 februari 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt januari 2022

31 januari 2022

Rapportsäsongen – Cecilia om H&M:s rapport

7 januari 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt december 2021

6 december 2021

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt november 2021

2 december 2021

Cecilia i Förvaltarbarometern

4 november 2021

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt oktober 2021

4 oktober 2021

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt september 2021

19 september 2021

De finansiella marknaderna har fortsatt haft en god utveckling in i det första halvåret 2021.

25 maj 2021

Enter är ankarinvesterare i Linc

8 februari 2021

Finansåret 2020 avslutades i en positiv miljö med stigande aktiekurser och en stark räntemarknad.

19 januari 2021

I rapporten för 2021 tar vi bl a upp dataspelsindustrin och dess etiska konsekvenser.

25 oktober 2020

Med en förbrukning på närmare 40% av all producerad energi inom EU är fastighetssektorn en av de sektorer med allra störst klimatavtryck.

2 augusti 2020

Vi fördjupar oss bland annat i problematiken kring palmolja, en produkt som används i en stor del av de varor vi handlar i livsmedelsbutiker.

3 april 2020

Vi intervjuar Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat.

3 januari 2020

Vi har tittat närmare på ett urval av svenska bolag inom tillverkningsindustrin och hur de arbetar med att minska sina utsläpp.

25 oktober 2019

Idag klassas 19% av Stockholmsbörsens bolag som jämställda. Vi har tittat närmare på det utifrån Allbright-stiftelsens senaste rapport. Läs om hur det ser ut i våra portföljbolag.

3 augusti 2019

Vi tittar närmare på Sandviks, Balders och Climeons hållbarhetsarbete.

10 april 2019

Vi investerade i slutet av kvartalet i Climeon, ett intressant framtidsbolag med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.