Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt maj 2023

Positiva kvartalsrapporter och en börs i motvind

Stockholmsbörsen föll tillbaka med ca 2,3 % under maj och var bland de sämre marknaderna i Norden. Storbolagen fortsatte att utvecklas bättre än småbolagsindex. Det kom in en hel del kvartalsrapporter även under maj månad och flertalet var bättre än väntat. Mot slutet av maj ökade återigen oron för vissa fastighetsbolags skuldsättning och räntebetalningsförmåga. Framför allt har utvecklingen i SBB varit volatil, men hela fastighetssektorn påverkades negativt av osäkerhet och spekulationer. SBB stoppade sin utdelning och sålde ut merparten av sitt innehav i JM samtidigt som de drog tillbaka sitt nyemissionsförslag.

Techsektorn i USA gick väldigt starkt. Nvidia, som tillverkar grafikkort som används inom AI, steg kraftigt och blev ett 1000-miljardersbolag i dollar. I USA kom man till slut överens om ett högre skuldtak och i Turkiet vann Erdoğan den andra valomgången. Återigen diskuterades Sveriges eventuella Natomedlemskap flitigt.

”Fonden har investerat i Camurus som genom sin partner Braeburn i USA erhållit godkännande för sin långtidsverkande Buvidal/Brixadi mot opiodberoende.”

Spännande investering under maj

Enter Sverige Hållbar Tillväxt minskade med 0,9 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx sjönk med 2,7 %. Innehaven i ABB, Addtech och Hexagon gick bäst, medan Afry och OX2 gav störst negativt bidrag.

Fonden har under månaden investerat i Camurus. En snabb ökning av förskrivna och icke-förskrivna  opiodhaltiga läkemedel har lett till en opiodkris i USA och överdosering av narkotiska preparat är den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år. Det smärtstillande läkemedlet OxyContin marknadsfördes aggressivt under decennier och många blev beroende efter att fått det utskrivet mot exempelvis ryggskott.  Camurus har genom sin partner Braeburn i USA erhållit godkännande för sin långtidsverkande Buvidal/Brixadi mot opiodberoende. Flexiblare dosering och rumstemperatursförvaring är fördelar jämfört med konkurrent. Godkännandet medför en milstolpesersättning på 35 miljoner dollar och royalty på ca 15 % av försäljningen i USA. Förväntad försäljningsstart är under kvartal 3 och nästa trigger för aktien är publicering av data för en ny fas 3-kandidat som förväntas i juni.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.