Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt september 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt september 2023

Innovativa innehav ger framtidshopp

September månad brukar historiskt ha en svag börsutveckling och det stämde även detta år. Stockholmsbörsen föll närmare 2 % och var bland de svagaste i Norden. Återigen var det de mindre bolagen som hade sämst utveckling och småbolagsindex var ned –3,8 % medan de mest omsatta storbolagen var –1,3 %. Både breda Världsindex och Europaindex sjönk ca 3 %. Svenska Riksbanken och Europeiska Centralbanken valde att höja styrräntan med 25 bps vardera.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt minskade med 5 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx sjönk 2 %. Störst bidrag kom från innehaven Camurus och AstraZeneca medan Renewcell och Afry bidrog minst.

”Vårt innehav Camurus Crystal-teknologi används mot opiatberoende och är en miljardmarknad. Camurus har dessutom visat positiva data för ett nytt preparat under utveckling. Omdömena i analyser och tidningsartiklar är goda.”

Fokus på unika läkemedel, hållbara textiler och vindkraft

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag som efter en unik formuleringsteknologi utvecklar innovativa läkemedel för svåra och kroniska sjukdomar. Fluid Crystal-teknologin används mot opiatberoende och är en miljardmarknad. Camurus har dessutom visat positiva data för ett nytt preparat under utveckling. Omdömena i analyser och tidningsartiklar är goda.

Föregående månads största bidragsgivare, Renewcell, gav denna månads sämsta bidrag. Renewcell återvinner textilier och producerar materialet Circulose som är tillverkat av 100 % återvunna textilier. Circulose används i produktion av nya kläder och bidrar till en cirkulär process av textilindustrin. Bolaget håller som bäst på att öka sin produktionskapacitet och testar olika sorters textilier som insatsvaror. Ett planerat produktionsstopp samt test och utvärdering av olika insatstextilier påverkade produktionsvolymerna negativt. Stort hållbarhetsfokus hos klädbolag leder dock till ökad efterfrågan på klimatsmarta alternativ.

OX2 säljer två vindkraftsparker under månaden. Sex turbiner som kommer att uppföras i Polen om totalt 20MW såldes för 680 MSEK och 18 turbiner utanför Falun med kapacitet om 115 MW såldes för 2,7 Mdr SEK. Köpare av båda dessa parker är rena europeiska energibolag snarare än finansiella aktörer, och de betalar mer per producerad MW än marknadens förväntan.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.