Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt april 2022

Investerare fokuserade under april på den stigande inflationen, räntehöjningar, problem med försörjningskedjor, COVID-19-lockdowns i Kina och kriget i Ukraina. Tillväxtaktier och konsumentrelaterade sektorer pressades. Aktier som gynnas av högre räntor utvecklades positivt och det omvända gällde för bolag och sektorer med negativ påverkan.

Diabetesmedicin en vinnare i april

Enter Sverige Hållbar Tillväxt föll med –4,69 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx föll –3,93 %. Störst bidrag gav positionen i AstraZeneca. Kvartalsrapporten visade högre försäljning än väntat och framför allt diabetesmedicinen arxiga överraskade positivt. Cancerområdet kom in svagare än förväntan men bolaget håller fast vid sin guidning inför helårsresultatet. Då AstraZeneca har en stor position i Kina, ligger stort fokus på utvecklingen där i och med nedstängningar och lockdowns.

Minusresultat från starka bolag

Störst negativt bidrag under månaden kom från positionerna i Mips och Medicover.

“Mips rapporterade i sin kvartalsrapport en försäljningstillväxt som var högre än marknadens förväntan.”

Mips rapporterade i sin kvartalsrapport en försäljningstillväxt som var högre än marknadens förväntan. De har slutit avtal med ytterligare hjälmtillverkare inom säkerhetssegmentet och erbjuder därmed sin patenterade speciallösning för rotationsskydd även inom bygghjälmar. Till skillnad från de tidigare standardhjälmar som saknat fästrem under hakan, innebär Mips rotationsskydd i bygghjälmen ett förbättrad skydd mot flertalet skador som kan inträffa vid byggprojekt. Även cykelhjälmskategorin fortsätter att växa och bolaget märker att konsumenter alltmer föredrar avancerade hjälmar med högre säkerhet i mellan- och högprissegmentet. Mips tog marknadsandelar inom kategorin snö där de växte snabbare än marknaden.

Medicovers tre huvudmarknader – Polen, Indien och Tyskland – utvecklades starkt och den organiska försäljningstillväxten för hela koncernen blev hela 14 % för de första tre månaderna. Aktiemarknadens fokus har däremot varit på verksamheten i Ukraina som 2021 svarade för 9 % av bolagets omsättning.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.