Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt december 2021

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt december 2021

Månadskommentar Enter Sverige Hållbar Tillväxt december 2021

December månad har varit en varannandagsmarknad. Trots oro för det nya Coronaviruset Omikron och efterföljande restriktioner samt ökad inflationsoro avslutade ett antal av Stockholmsbörsens bolag med kursrekord. Börsen är under månaden upp 5,2 % och hela 2021 har varit ett mycket gott börsår med en årsuppgång på hela 39,3 % för breda index Sixprx. Även internationellt har vi sett starka börser på flertalet marknader.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt steg 5,7 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 5,2 %.

Bolag med blick för framtiden

Störst bidrag till fondens avkastning under månaden gav innehaven i Medicover, Husqvarna och ABB. Medicover utökade sitt ägande i bioteknikföretaget NIPD och VD Fredrik Rågmark beskrev i Dagens Industri hur bolaget vuxit under pandemin. Husqvarna höll kapitalmarknadsdag och utannonserade nya finansiella mål vilket fick analytiker att höja sina estimat för kommande år. Bolaget siktar på att dubbla sin försäljning av robotgräsklippare samt att elektrifierade produkter ska stå för två tredjedelar av försäljningen inom fem år. Även ABB höll kapitalmarknadsdag och meddelade att rörelsemarginalen ska vara minst 15 % år 2023 samt att bolaget planerar att börsnotera E-mobility-verksamheten under första halvan av 2022.

“Scandinavian Biogas har beviljats investeringsstöd från Naturvårdsverket för att bygga en ny anläggning som ska omvandla gödsel till flytande biogas för att användas som bränsle i lastbilar, fartyg eller industrin.”

Cecilia Persson

Med hållbarhet i fokus

Vi har under månaden genomfört ett flertal bolagsbesök, bland annat på Renewcells anläggning i Ortviken, Sundsvall. Renewcell återvinner uttjänta textilier genom en patenterad process som framställer Circulose, ett nytt fibermaterial som har flera klimat- och miljöfördelar jämfört med material som bomull. Renewcell har i dag en mindre produktionsanläggning men behöver skala upp produktionen för att möta den starka efterfrågan på 100 % återvunnen textilråvara.

Scandinavian Biogas har beviljats investeringsstöd från Naturvårdsverket för att bygga en ny anläggning som ska omvandla gödsel till flytande biogas för att användas som bränsle i lastbilar, fartyg eller industrin.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.