Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt mars 2023

Cirkulära lösningar på en volatil marknad

Stockholmsbörsen steg svagt under mars månad men hamnade under världsindex och USA. Den nordiska utvecklingen var blandad med uppgång för framför allt Danmark men även Sverige, medan Norge och Finland båda föll tillbaka och hade en negativ utveckling. Småbolagen i Sverige hade en mer ogynnsam utveckling jämfört med storbolagsindex. Sektormässigt gick banker svagt efter att den amerikanska nischbanken Silicon Valley Bank utsattes för en ”bank run” där bankkunderna tog ut sina besparingar, vilket gjorde att banken togs över av myndigheterna. I tät följd fick även amerikanska nischbanken Signature Bank och Credit Suisse stora problem. För att förhindra ytterligare spridning agerade myndigheterna kraftfullt och orkestrerade så att de nämnda bankerna togs över av andra, mer stabila banker. Åtgärderna har fått en initial lugnande effekt och oron för en större bankkris likt den 2008 har minskat. Allt mynnade ut i lägre förväntan om framtida räntehöjningar från centralbanker och därmed sjönk även långräntorna.

Positiv trend i fonden

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A, B och D ökade med 0,3 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx föll 0,4 %. Avsaknaden av banker i fonden bidrog positivt med tanke på att oro för spridningseffekter även till de svenska bankerna tilltog. Störst bidrag till avkastningen gav ABB och Mips. Störst negativt bidrag kom från positionerna i Medicover och Sdiptech.

“Efterfrågan på Circulose är stor och samarbeten med flera kända varumärken pågår.”

Stor efterfrågan på återvunna textiler

I mars gjorde vi ett platsbesök i Sundsvall hos vårt portföljbolag Renewcell. De har som vision att göra modeindustrin cirkulär genom en patenterad process för att återvinna textilier till det nya materialet Circulose som används i klädproduktion. Renewcell har startat produktion i sin anläggning i Ortviken där processen med att ta fram större volymer är i full gång. Efterfrågan på Circulose är stor och samarbeten med flera kända varumärken pågår. Produktionsvolymen har ökat månad för månad och bolaget siktar på att i ett första steg producera 60 000 ton per år. Ett välkommet initiativ, då bomull, viskos och polyester är förknippat med hög vattenåtgång, bekämpningsmedel, koldioxidutsläpp, kemikalier och användning av jordbruksmark.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.