Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt december 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt december 2023

Stockholmsbörsen fortsatte att stiga kraftigt under december månad och var återigen Nordens starkaste aktiemarknad. Marknaden påverkades positivt av minskat inflationstryck, lägre räntor och  förväntan om att räntenivåerna kommer att sänkas under första halvåret 2024. Räntan på 10-årig amerikansk statsobligation har sjunkit med över 1 procentenhet den senaste tiden vilket varit positivt för aktiemarknaden. Att småbolagen gick bättre än de större bolagen och att småbolagsindex steg med drygt 8 % jämfört med storbolagsindex på ca 7 %, visar på den ökade riskviljan att investera i aktier. Sektormässigt utvecklades teknologi bäst medan konsumentsektorn var svagast i december.

Fonden över genomsnittet

Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 9,2 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 8,3 %.  Positivt bidrag kom från innehaven i Troax, Hexagon och Biokraft medan innehavet i AstraZeneca bidrog mest negativt.

”Stockholmsbörsen fortsatte att stiga kraftigt under december månad och var återigen Nordens starkaste aktiemarknad. Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 9,2 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex steg 8,3 %.”

Stark förvärvsmånad för Troax och AstraZeneca

Troax förvärvar Garantell som är specialiserade på tillverkning av anpassade hyllplan, nätpaneler och säkerhetslösningar.  Bolaget omsätter cirka 35 miljoner euro och ligger lokalt sett nära Troax i Småland. Synergier för inköp och försäljning är goda då bolagen har liknande exponering i Europa. Förvärvet adderar ca 13 % i ökad försäljning för Troax och priset de betalar är attraktivt. Troax skuldsättning stannar på låga 0,4 x net debt/ebitda, vilket möjliggör ytterligare förvärv framöver. Garantell har i dagsläget en något lägre lönsamhet än Troax, men tillväxten och möjligheten att växa verksamheten väger över.

Astrazeneca förvärvar den amerikanska vaccintillverkaren Icosavax för 1,1 miljarder dollar och den kinesiska cellterapiaktören Gracell för 1,2 miljarder dollar. AstraZeneca har redan stor exponering mot den kinesiska marknaden. Med detta förvärv visar de att Kina är intressant både som slutmarknad och som en aktör inom forskning och utveckling. Båda förvärven är lite oväntade och ligger utanför AstraZenecas traditionella verksamhet. Områdena anses som kapitalintensiva och osäkerhet om eventuellt framtida kapitaltillskott påverkade aktien negativt.

Två positiva krafter blir en

Biokraft, producent av biogas och biogödsel, har två storägare i Aneo Renewables Holding och St1 Sverige. Bolagen meddelade under december att de avser föra samman sitt respektive ägande i ett nytt gemensamt bolag. Om konsolideringen av ägandet får godkänt av myndigheter så kommer detta att trigga ett budpliktsbud på Biokraft och aktien steg till förväntad budnivå.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.