Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt februari 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt februari 2022

Månadskommentar Enter Sverige Hållbar Tillväxt februari 2022

Den geopolitiska oron från januari har fortsatt och förvärrats. Förväntade räntehöjningar har skapat säljtryck på aktiemarknaden. Mest har bolag med höga värderingsmultiplar och räntekänslighet påverkats.

Turbulens på marknaden

Under februari eskalerade den geopolitiska spänningen mellan Ukraina och Ryssland vilket kulminerade i invasion. Allt detta bidrog till mycket stora rörelser på världens aktiemarknader. Flertalet bolag la fram sina bokslutsrapporter för 2021 men marknaden valde att fokusera mer på inflationsoro och utvecklingen i Ukraina, snarare än på företagens marginal och tillväxt. Enter Sverige Hållbar Tillväxt föll –8,25 % och fondens jämförelseindex Sixprx föll –6,88 %.

Framåt för läkemedel och fastigheter

AstraZeneca har givit störst bidrag under månaden efter att ha presenterat positiva data i två olika läkemedelsstudier inriktade mot bröst- respektive prostatacancer. Även innehavet i fastighetsbolaget K2A har bidragit positivt. Störst negativt bidrag kom från innehaven i Troax och Medicover. Ca 8 % av Medicovers omsättning kommer från verksamheten i Ukraina och aktiekursen påverkades negativt av oron för en rysk invasion.

“Efterfrågan på Renewcells produkt Circulose, en fiber som produceras från återvunnen textil, är mycket stark.”

Stark efterfrågan tidigarelägger produktion

Renewcell meddelade att de ämnar tidigarelägga sina produktionsplaner då de behöver påskynda sin expansion. Efterfrågan på företagets produkt Circulose, en fiber som produceras från återvunnen textil, är mycket stark. Nyheten är positiv, men då expansionsplanerna innebär ökade investeringskostnader och finansieringen ännu ej är säkerställd mottogs beskedet negativt av aktiemarknaden.

Långsiktighet nyckeln

Nuläget är bekymmersamt och volatiliteten på marknaderna förväntas fortsätta. Vi har dock en långsiktig syn på våra investeringar. Många bolag har i sina bokslutsrapporter visat att de kunnat hantera pandemin väl och lyckats parera högre fraktkostnader, komponentbrist och ökade råvarukostnader. Vi ser en hygglig tillväxt framöver men förväntar oss att marknadens fokus den närmaste tiden fortsatt kommer att ligga på geopolitik.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.