Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt januari 2022

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt januari 2022

Månadskommentar Enter Sverige Hållbar Tillväxt januari 2022

Enter Sverige Hållbar Tillväxt föll -13,7 % under januari månad samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx föll -9.9 %. Överlag har vi sett stora negativa marknadsrörelser. Förväntan på framtida räntehöjningar från amerikanska FED var den huvudsakliga orsaken till det stora säljtrycket på aktiemarknaden. Framför allt räntekänsliga tillväxtbolag samt aktier med höga värderingsmultiplar föll kraftigt. Ökad inflationsoro och upptrappad geopolitisk spänning mellan Ukraina och Ryssland bidrog också till den negativa kursutvecklingen.

Bakslag för trotjänare

De bolag som utvecklades bäst i fonden under 2021, Troax och Medicover, är samtidigt de som föll tillbaka mest under januari månad 2022. Båda är tillväxtbolag som växer med fin lönsamhet och deras värderingsmultiplar steg under 2021, då många bra bolag utvecklades väl och fick starka kursuppgångar. I år har vi sett en kurskorrigering för flera av dessa vilket inte är helt ovanligt.

“Medicovers tillväxtmål är oförändrade och vår syn på bolaget är intakt – vi tror att de kommer lyckas med sin tillväxtresa.”

Medicovers tillväxtmål är oförändrade och vår syn på bolaget är intakt – vi tror att de kommer lyckas med sin tillväxtresa. Bolagets 8 % exponering mot Ukraina har dock oroat marknaden och aktien föll ca 25 % under januari.

Troax är det andra stora negativa bidraget till fondens utveckling under månaden. De fick en ordentlig kurskorrigering och tappade närmare 30 %. Då de är en av fondens större positioner påverkade det kraftigt månadens utveckling. En annan stor inverkan var avsaknaden av position i Ericsson som inledde säsongen med en fantastiskt fin rapport.

Vi är precis i början av rapportperioden för det fjärde kvartalet 2021. Flera bolag som hunnit rapportera har visat att de hanterat situationen bra och lyckats få fin omsättning och orderläge trots global komponentbrist samt höga kostnader för råmaterial och frakt. Vi ser trendande högre räntor men också en hygglig tillväxt framöver.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.