Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt februari 2024

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt februari 2024

Marknaden tar fart

Stockholmsbörsen hade en fin utveckling under februari där storbolagen gick bättre än småbolagen. Världens stora börsindex var överlag positiva med världsindex upp drygt 4,5 %. På den svenska marknaden var det stort fokus på bolagens resultatrapporter och sektormässigt utvecklades techbolag och verkstadssektorn bäst.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 2,5 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 3,8 %.  Positivt bidrag kom från innehaven i Volvo, AFRY och ABB, medan innehaven i Medicover och Fagerhult bidrog negativt.

Lovande prognos för ett expanderande Medicover

Medicover redovisade i sin kvartalsrapport en organisk försäljningstillväxt på 13,5 %, vilket var högre än förväntat. Däremot blev vinsten klart sämre och en besvikelse för marknaden när aktien föll tungt. Målet om att nå 350 miljoner euro i rörelseresultat år 2025 kvarstår dock. Medicover fortsätter att växa på den indiska marknaden och har totalt sett utökat sina sjukhusplatser med 40 % de senaste två åren. Den högre volymen bör förbättra lönsamheten i och med stordriftsfördelar de kommande åren, samtidigt som höga investeringskostnader bör sjunka. Medicovers diagnostiska verksamhet var en tydlig vinnare under pandemin med många utförda provtester, men har nu återgått till en mer ordinarie verksamhet.

Volvo går tryggt framåt

Volvo rapporterade en relativt bra Q4-rapport med ett resultat som kom in bättre än förväntat. Både lastvagnar och anläggningsmaskiner hade en bra utveckling. Orderingången var svagare, men tack vare bolagets starka kassaposition fortsatte de att utvecklas starkt under månaden och nådde kursmässig rekordnivå. Volvo har som mål att 35 % av försäljningen skall komma från elektriska fordon år 2035.

“Stockholmsbörsen hade en fin utveckling under februari och Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 2,5 %. Positivt bidrag kom från innehaven i Volvo, AFRY och ABB.”

Tronskifte i ABB

ABB:s mycket uppskattade koncernchef Björn Rosengren meddelade att han avgår efter sommaren. Morten Wierod, som har över 25 år inom bolaget och i dagsläget ansvarar för ABB Electrification, tar över rollen.

Nya EU-krav gynnar Fagerhult

Fagerhult levererade en bra kvartalsrapport med stark orderbok och kassaflöde men med svagare intjäning. Bolagets outlook är positiv då de gynnas av högre krav på energieffektivitet med smarta belysningslösningar och förbud mot lysrörsförsäljning inom EU. Skuldsättningen har minskat så potentialen för fortsatta förvärv finns.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.