Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt oktober 2022

Maktskifte påverkar fonden på gott och ont

Ekonomiska datapunkter blir allt viktigare att bevaka. Dagen då inflationen slutar att överraska på uppsidan och i stället kommer in som förväntat eller lägre kommer mottagas positivt. Både råvarupriser och fraktrater har kommit ned betydligt under hösten, men det märks ännu inte nämnvärt i lägre priser. Under de närmaste kvartalen bör vi dock se en positiv effekt.

Aktiemarknaden är mitt inne i rapportperioden för tredje kvartalet. Många bolag rapporterar fortsatt komponentbrist och därmed lägre försäljning än om kapacitetsutnyttjande hade varit på en mer normal nivå. Konsumenternas förtroende fortsätter att sjunka.

Vindkraft i fokus

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A steg med 5,0 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 6,4 %. Störst bidrag gav positionerna Medicover och Sandvik medan positionerna i vindkraftsbolaget OX2 och Nibe gav minst.

Vindkraftsbolaget OX2 sjönk inledningsvis under månaden då den nya regeringen framhöll kärnkraft snarare än vindkraft för Sveriges framtida elproduktion. Regeringens ambition att förkorta ledtiderna vid beslutprocessen för ny energiproduktion var dock positivt för OX2. Bolaget klargjorde i samband med kvartalsrapporten att de inte är beroende av bidrag för sin utbyggnad av havsbaserad vindkraft, då de alltid har ambitionen att projekt ska vara kommersiellt gångbara utan bidrag.

“Nibe, som utvecklats positivt på energieffektivitetstrenden och höga elpriser, föll kraftigt på grund av negativa analyskommentarer från en utländsk aktör.”

Negativ påverkan utifrån

Nibe, som utvecklats positivt på energieffektivitetstrenden och höga elpriser, föll kraftigt på grund av negativa analyskommentarer från en utländsk aktör. Firman menade att bolaget inte skulle kunna ta marknadsdelar i Europa och att konkurrensen inom värmepumpar ökat. Nibe kommer att redovisa sin rapport för tredje kvartalet först i mitten av november och får då chans att bemöta analysen. Förväntansbilden är att komponentbristen har påverkat bolaget negativt men att ordersituationen är fortsatt mycket stark.

Stark efterfrågan inom gruvindustri och energi

Sandvik, som var bland de första verkstadsbolagen att rapportera, slog marknadens förväntningar på både orderingång och försäljning. Den förväntade avmattningen inom verkstadssektorn (fallande PMI indikerar nedgång i efterfrågan) skjuts nu upp ytterligare något kvartal då Sandvik rapporterade oförändrad efterfrågan i närtid. Sandvik har höjt sina priser och säger att de nu kan kompensera sig fullt ut. Tack vare lägre kostnadsnivåer guidar bolaget för ett marginalmål år 2023 på 20–22 % vilket är högre än 2022.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.