Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt oktober 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt oktober 2023

Långsiktiga ljusglimtar i höstmörkret

Oktober var återigen en svag börsmånad. Rapporter för tredje kvartalet presenterades och fokus var stort på bolagens kassaflöden. Trots att orderingången bromsat in, noterade vi relativt bra resultatutveckling för många bolag. Stora kursrörelser på rapportdag och bolag som inte levde upp till marknadens förväntan straffades hårt. Småbolag fortsatte att utvecklas svagare än de större bolagen.

Fagerhult lyser upp svag månad

Enter Sverige Hållbar Tillväxt minskade med 6,9 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx sjönk 3,5 %. Positivt bidrag kom från innehaven Troax och Fagerhult medan innehavet i Renewcell är anledningen till månadens underavkastning.

Fagerhult rapporterar högre marginaler tack vare förbättrad pris- och försäljningsmix. Energibesparing och nyinfört produktionsförbud av traditionella lysrör inom EU har potential att utgöra en medvind för Fagerhult under flera år framöver.

”Energibesparing och nyinfört produktionsförbud av traditionella lysrör inom EU har potential att utgöra en medvind för Fagerhult under flera år framöver.”

Blåsigt hos Renewcell

Renewcell har en patenterad teknik baserad på traditionell massatillverkning som gör att de kan använda uttjänta textilier för att producera nya kläder. Bolaget vinstvarnade och meddelade att det tar längre tid att få upp försäljningsvolymerna av Circulose till fiberproducenter.  Då detta får negativa effekter på rörelsekapital och kassaflöde kommer de inte längre att nå break-even 2023 som tidigare kommunicerats. Tilltron till företagets operationella mål och företagsledning är därav försvagat. Bolaget har levererat material till testkollektioner för flertalet stora modeaktörer, däribland H&M, Inditex , Levi’s, Ganni, MQ och Calvin Klein . Eventuell osäkerhet i affären har kretsat kring produktionskapaciteten snarare än oro över försäljningsförmågan.

En tredjedel av fiberproduktionen har levererats ut mot kund och två tredjedelar har i stället gått till försäljningsagenter. Renewcell har kommunicerat att de velat investera i fler produktionslinor tack vare hög efterfrågan på Circulose, men vinstvarningen ledde till stor osäkerhet på marknaden med kraftig kursreaktion och att styrelsen avsatte företagets VD.

Intressant bolag för fonden

Då behovet av cirkulärt alternativ är stort, har fonden haft ett stort intresse av teknologin och ökat innehavet från börsintroduktionen. Modeindustrin beräknas stå för 10 % av de globala CO2-utsläppen vilket är mer än internationella flygningar och sjöfart ihop. Enligt tidigare beslut är EU-länderna skyldiga att samla in alla textilier separat from 2025 och klädproducenter uppmanas att ta ansvar för sina textilier genom hela värdekedjan.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.