Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt november 2023

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt november 2023

Spännande innehav och en marknad på uppgång

Stockholmsbörsen steg kraftigt i november och var Nordens starkaste aktiemarknad med en uppgång på ca 8 %. Småbolagen gick bättre än de större bolagen och småbolagsindex steg med drygt 11 %. Paradigmskiftet inom räntepolicys, långräntor och marknadssentiment var den bakomliggande faktorn. Amerikanska FED valde att lämna styrräntan oförändrad, vilket var väntat, men kommentarerna om framtiden var mjukare än tidigare. Marknaden prisar nu inte in fler räntehöjningar från FED och ser potentialen med cirka 110 punkters sänkning under 2024 med start till sommaren.

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen sjönk med hela 60 baspunkter under månaden vilket var positivt för aktiemarknaden. Sveriges Riksbank överraskade marknaden då de lämnade styrräntan oförändrad på 4 % och den svenska 10-åriga statsobligationen sjönk med 35 punkter under månaden. Kommentarerna från amerikanska FED samt att den amerikanska inflationen kom in aningen lägre än förväntat ledde till att världens aktiemarknader vände uppåt under månaden. Bästa sektorer var teknologi och fastigheter.

Hållbar Tillväxt på uppgång

Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 9,5 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 9,2 %.  Positivt bidrag kom från innehaven i Camurus och Addtech medan innehaven i AstraZeneca och Linc bidrog negativt.

Medicover i medvind

Medicover rapporterade siffror för tredje kvartalet med en organiskt tillväxt på 15 % och med högre marginaler än väntat. Rörelseresultatet växer jämfört med föregående år och bolaget har passerat den tidigare perioden med Covidtestning lönsamhetsmässigt. Efter en kraftig investeringsfas som nu börjar takta av kommer utbyggnaden av kliniker på framför allt den indiska marknaden ge en positiv operationell hävstång. Lägre kostnader för investeringar samt en högre beläggningsgrad på sjukhusen ger positiv effekt på kassaflöde och lönsamhet. Bolaget utrycker förtroende för sina finansiella mål för år 2025 och vi tror att Medicover kommer växa med kraftig dubbelsiffrig lönsamhetstillväxt de kommande två åren.

”Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 9,5 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 9,2 %. Både Medicover och Camurus visar lovande framtidsprognoser.”

God prognos för Camurus

Camurus rapporterade stark underliggande tillväxt för sitt preparat Brixadi mot opiatberoende. 45 000 patienter hade aktiv behandling vid slutet av kvartalet och pris per behandling kom in högre än väntat. Camurus försäljningspartner på den amerikanska marknaden har byggt upp en stark organisation inför lanseringen i USA i början av september. Produkten Brixadi är godkänd i alla stater och Camurus erhöll en royaltybetalning under kvartalet. Bolaget har nyligen uppdaterat och höjt sin försäljningsprognos för 2023.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.