Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt februari 2023

Blygsam börsutveckling men positiva årsrapporter

Efter att ha inlett 2023 som bästa aktiemarknad föll Stockholmsbörsen tillbaka under februari och utvecklades svagast i Norden. Småbolagen gick aningen sämre än de större bolagen. Verkstad och finans gick bäst medan energi och teknologibolag var de sämsta sektorerna. Fortsatt inflationsoro och räntehöjningar följde. ECB höjde sin ränta och Svenska Riksbanken följde efter och höjde även de med 50 baspunkter till 3,0 %.

Goda resultat kontra geopolitisk oro

Årsrapporterna fortsatte att publiceras med relativt bra resultat. Prishöjningar i kombination med lägre inköpspriser på råmaterial gav goda marginaler, men lägre orderingång skapade press samtidigt som bolagen pratade mer om normaliserade orderlägen efter pandemin. Det blir intressant att följa hur Kinas återöppnande efter Covidnedstängningen kommer att påverka svenska bolag framöver. Oron över den geopolitiska utvecklingen och kriget i Ukraina gör sig också påmind.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A, B och D minskade med 0,4 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 1,2 %. Störst positivt bidrag gav positionerna Addtech, Mips och Medicover, medan störst negativt bidrag kom från positionerna i Electrolux, OX2 och ABB.

 

“Addtechs försäljningstillväxt på 30 % – varav 14% var organiskt – med en marginal på 13,5% var över marknadens förväntningar.”

Långsiktig potential i fonden

Addtechs försäljningstillväxt på 30 % – varav 14% var organiskt – med en marginal på 13,5% var över marknadens förväntningar. Addtech säger att efterfrågan är fortsatt stark och att de inte ser en nedgång i kundaktiviteten än. Orderboken har hög kvalitet.

Mips rapporterade som väntat ett svagt resultat med negativ påverkan från cykelmarknaden. Sportkategorin cykelhjälmar utvecklades svagt under 2022 efter en mycket stark efterfrågan under pandemin. Mips tror att marknaden för cykel kommer att börja återhämta sig 2023, vilket fick aktien att avancera. Även nya kontrakt inom kategorin säkerhet påverkade kursen positivt då hjälmar inom bygg och säkerhet kan bli ett stort tillväxtområde globalt.

Electrolux vinstvarnade i början av året så marknaden hade justerat ned sina förväntningar på utvecklingen i Nordamerika inför årsrapporten. Men det visade sig att även aktiviteten i Asien, Mellanöstern och Afrika var dämpad. Stora varulager som binder kapital påverkar kassaflödet negativt och leder till eftersläpning för de positiva effekterna av lägre priser på plast och stål. Electrolux ställde även in sin utdelning.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.