Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt april 2024

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt april 2024

Utveckling över snittet

Stockholmsbörsen stängde månaden marginellt upp och storbolagen gick aningen bättre än småbolagsindex. Stort fokus låg på kvartalsrapporter där flera bolag rapporterade starkare orderingångar än förväntat.  Mer negativa tongångar kring den amerikanska inflationen ledde till att räntan i USA steg 40 baspunkter. I dagsläget prisar marknaden in räntesänkningar från ECB och Riksbanken i början av sommaren, medan FED förväntas sänka först till hösten.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 1,17 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 0,45 %.  Positivt bidrag kom från innehaven i Medicover, AstraZeneca och ABB medan innehaven i OX2 och JM bidrog negativt.

”Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 1,17 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 0,45 %. Bolagens kvartalsrapporter lovar gott framåt.”

Starka rapporter och gynnsamma trender

Medicover rapporterade en stark rapport för första kvartalet. Efter en period med kraftiga investeringar tror vi fortsatt att högre volymer och kapacitetsutnyttjande kommer att leda till kraftigt förbättrade marginaler. Vi förutspår en hög dubbelsiffrig vinsttillväxt de kommande åren.

Atlas Copco presenterade också en stark rapport med en orderingång som var klart högre än marknadens förväntningar. Industriteknikdivisionen ökade organiskt 3 % tack vare stark orderingång från generell industri. Detta indikerar att Atlas tar marknadsandelar då flertalet andra verkstadsbolag rapporterat negativ tillväxttakt i orderboken. De senare årens investeringar inom forskning och utveckling gör att Atlas gynnas av de starka trender som finns inom energitransmission, elektriska fordon och industriautomation. Atlas gynnas även av förbättrat sentiment för halvledare och en starkare industricykel.

Efter en tid med svagare tillväxt rapporterade Husqvarna en organisk tillväxt på 2 % för Gardena-divisionen, främst inriktad på trädgårdsmarknaden för konsumenter. Bolaget ser generellt mer positivt på kommande kvartal och den viktiga införsäljningsperioden under våren har startat bra. Husqvarna levererade ett starkt kassaflöde då lagersituationen med tidigare stora volymer hos återförsäljare har normaliserats. Bolagets försäljningsmix med större exponering mot produkter med högre marginaler har utvecklats positivt. Framför allt i Nordamerika där professionella robotgräsklippare växte tvåsiffrigt.

OX2 rapporterade ett sämre resultat än väntat. Försäljnings-pipeline nu är dock närmare 2 GW mot tidigare 1 GW, då ca 800 MW landbaserad vindkraft i Finland tillkommit. Långa elpriskontrakt i Finland har ökat med ca 15–20 % och även  andra kärnmarknader har indikerat klart högre framtida elpriser, vilket ger stöd till utvecklingsprojekten.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.