Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt januari 2023

De mindre bolagens tid

År 2023 har inletts med en stark aktiemarknad där Stockholmsbörsen utvecklades bäst i Norden. Bättre sentiment i marknaden och ett fallande ränteläge i USA har drivit börsutvecklingen. Det är främst tecken på en minskad inflation i USA som har fått de amerikanska räntorna att falla ned mot 3,5 %, vilket gett stöd till aktiemarknader runt om i världen. De mindre bolagen i Sverige utvecklades mer positivt än storbolagen, vilket är tvärtemot föregående år.

Positiva tongångar i årsrapporterna

Årsrapporterna som presenterades under månaden hade relativt positiva tongångar om efterfrågan och orderläge men marknaden såg även ett antal bolag som vinstvarnade innan rapportdatum. Kina började öppna upp igen efter sin långa Covidnedstängning och några av verkstadsbolagen talade om ökade förfrågningar och uppdämt behov av flera produkter.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A ökade med 8,9 % och Enter Sverige Hållbar Tillväxt B och D ökade med 9% under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 7,9 %. Störst positivt bidrag gav positionerna Medicover, ABB och Sandvik medan positionerna i OX2, AstraZeneca och Mips bidrog minst.

Stora tillväxtmöjligheter för Medicover

Vi hade förmånen att besöka vårt portföljbolag Medicovers lokala verksamhet i Indien. Ett fantastiskt dynamiskt land med en stor växande medelklass, hög BNP-tillväxt på 7 % under 2023 och med en lägre inflation än i Europa och USA. I dagsläget kommer ca 10 % av Medicovers omsättning från den indiska verksamheten, en siffra vi tror kan dubblas inom några få år till en god och ökande marginal givet att bolaget ökar sitt kapacitetsutnyttjande. Medicover har just nu 24 sjukhus i mellersta Indien och det är fantastiskt att se dem bidra positivt för människor i närområdet.

“Renewcell fick under månaden en positiv rekommendation av tidningen Dagens industri.”

Återvunna textiler ett vinnande koncept

Renewcell har skickat sin första leverans av Circulose dissolving-massa från anläggningen i Ortviken utanför Sundsvall till kund. Bolaget använder återvunna textilier som insatsvara för tillverkning av det nya materialet Circulose. Renewcell har som vision att göra klädindustrin cirkulär. Renewcell fick under månaden en positiv rekommendation av tidningen Dagens industri.

Vindkraft i väntrummet

OX2 fick klartecken från länsstyrelsen i Halland att en havsbaserad vindkraftspark får byggas om en kapacitet på totalt upp till 1,7 GW. Årsproduktionen kan ge upp till 6 Twh. Regeringen måste dock ge klartecken först.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.