Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt september 2021

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt september 2021

Månadskommentar Enter Sverige Hållbar Tillväxt

September börsmånad har varit volatil och världens börser har fallit över lag. Nyhetsrapportering om kinesiska fastighetsbolaget Evergrande och dess (o) förmåga att betala på utestående lån har satt marknaderna i gungning samtidigt som oro för stigande inflation åter tagit fart.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt sjönk 6,47% under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk 6,21%.

Störst bidrag till avkastningen för Enter Sverige Hållbar Tillväxt kom från innehaven i medicinteknikbolaget Arjo och från Scandinavian Biogas. Störst negativ utveckling kom från innehaven i Addtech och fastighetsbolaget K2A. Arjo har fått ett godkännande av amerikanska läkemedelsmyndigheten DA för sin bensårsprodukt Woundexpress som hjälper till att läka bensår snabbare. I och med godkännandet kan produkten börja säljas på den amerikanska marknaden i början av nästa år. Scandinavian Biogas, som bland annat återvinner matrester till förnybar energi, gynnades av regeringens budgetförslag om ett långsiktigt stöd till biogasproduktion fram till år 2040. Under 2022 utgår stödet till 500 mkr och ges för att underlätta en cirkulär ekonomi och ställa om till mer hållbar energi inom industri- och transportsektorn.

Under oktober månad kommer flertalet bolag att rapportera sina kvartalsrapporter för Q3. Inför dessa har vi i kontakter med bolagen diskuterat återhämtning efter pandemin, komponentbristen inom vissa sektorer samt ökade fraktkostnader.

“Störst bidrag till avkastningen för Enter Sverige Hållbar Tillväxt kom från innehaven i medicinteknikbolaget Arjo och från Scandinavian Biogas.”

Cecilia Persson

 

H&M rapporterade sin Q3-rapport som var mycket stark. Försäljningsutvecklingen var redan känd men marginalerna var starka och överträffade förväntningarna. Kortsiktigt påverkas H&M negativt av höga fraktkostnader och försenade leveranser men långsiktigt har effektiviseringsarbetet givit resultat. Onlineförsäljningen växer och kompletterar erbjudandet i butik. Bolaget ser positiv utveckling när länder öppnar upp och pandemirestriktionerna minskar.

Fonden har i september tagit en position i AstraZeneca som under månaden har rapporterat positiva resultat från en studie de genomför mot prostatacancer. De har även presenterat utmärkta data för sin bröstcancerkandidat Enhertu vid den stora cancerkongressen ESMO.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.