Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt juli 2022

Goda utsikter för infrastruktur och förnybara energikällor

De finansiella marknaderna fortsätter att vara volatila och kriget i Ukraina pågår med oförminskad styrka. Riksbanken valde att höja sin styrränta med 50 punkter till 0,75 % vid sitt senaste penningpolitiska möte i slutet av juni då inflationen ökar. Den amerikanska centralbanken försöker också komma åt den inhemska inflationen som i juni var den högsta på 40 år. Genom att höja styrräntan i USA med 0,75 % hoppas centralbanken på att kunna stävja utvecklingen. En sämre ekonomi och lägre tillväxt kan dock dämpa inflationen och därmed begränsa kommande räntehöjningar.
Utvecklingen på marknaden har varit stark och Enter Sverige Hållbar Tillväxt steg med 12,4 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 12,1 %. Störst bidrag gav positionerna i Addtech, Nibe och OX2 medan störst negativt bidrag kom från Arjo och AstraZeneca.

Gynnsamma förvärv och vindparker till havs

Addtech rapporterade en organiskt tillväxt på 17 % under kvartalet och har en stark position i flera segment som växer strukturellt, exempelvis infrastruktur. Addtech har genomfört ett flertal förvärv och trots inflationstryck har de kunnat bibehålla sina rörelsemarginaler.

Nibe har gynnats av de höga elpriserna och oro för hur den europeiska energiförsörjningen ska ske då gasleveranser från Ryssland minskat.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker och är en av Europas främsta utvecklare inom förnybara energikällor. Q2-rapporten visade på högre resultat än väntat och ledningen indikerade att marginalerna för helåret ser ut att komma i den högre delen av tidigare indikerat intervall. Efterfrågan på förnybar energi växer och OX2 har en gynnsam position. Bolaget har under kvartalet sålt sitt första projekt inom solkraft och lämnat in ansökan för en havsbaserad vindpark med hög kapacitet.

“Nibe har gynnats av de höga elpriserna och oro för hur den europeiska energiförsörjningen ska ske då gasleveranser från Ryssland minskat.”

Leverans och logistik fortsatt en utmaning

Arjo rapporterade både sämre försäljning och intjäning än förväntat när de presenterade sin kvartalsrapport. Fortsatta svårigheter med leveranser och logistik samt kostnadsökningar tyngde resultatet. AstraZeneca rapporterade en stark rapport med bra utveckling inom cancerområdet. Dock har aktien utvecklats mycket positivt på börsen hittills i år så en del vinsthemtagningar har skett.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.