Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt december 2022

Grön energi ett signum för 2023

Efter november månads positiva börsuppgång föll decemberutvecklingen tillbaka. Höjda räntor, hög inflation och försvagad konjunktur fortsatte att påverka börshumöret. Småbolag har generellt sett utvecklats svagare än storbolagen i OMX30. Covidlättnader i Kina medförde att smittspridningen återigen tagit fart med höga tal över insjuknade. Kina har tidigare haft nolltolerans mot Covid och stängt ned samhällen vid smittspridning men nuläget är annorlunda och konsekvenserna svåra att förutsäga när miljoner insjuknar samtidigt.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A minskade med 1,6 % och Enter Sverige Hållbar Tillväxt B och D minskade med 1,5 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx minskade med 2,7 %.

Störst positivt bidrag gav positionerna Scandinavian Biogas, OX2 och Fasadgruppen medan störst negativt bidrag kom från positionerna Medicover, Hexagon och Husqvarna.

Nibe i fokus

Nibe kommer att inkluderas i OMX30 Stockholm Benchmark from januari 2023 vilket gav skjuts mot slutet av månaden. Indexet inkluderar de mest handlade och största aktierna på Stockholmsbörsen och innehaven uppdateras halvårsvis. Att inkluderas i indexet är positivt för Nibe och bolaget har även aviserat att den komponentbrist som hållit tillbaka produktionen delvis lättat, vilket gör att bolaget får lättare att leverera från sin stora orderbok.

“Nibe kommer att inkluderas i OMX30 Stockholm Benchmark from januari 2023 vilket gav skjuts mot slutet av månaden.”

Attraktiva aktier i Scandinavian Biogas

Scandinavian biogas är producent av biogas och biogödsel och använder sig till exempel av matavfall från hushåll och restauranger i sin process. Styrelsen rekommenderade aktieägarna att tacka nej till Aneos budpliktsbud på bolaget. Budet som utlöstes av att Aneo kom upp i 30 % ägarandel av bolaget var lågt och Aneo meddelade att de endast erhållit 0,4 % av aktierna när acceptfristen löpt ut. Under månaden meddelades att St1 gått in som storägare i bolaget och köpt ca 14 % av aktierna.

Solkraft ger medvind

Vindkraftsbolaget OX2 har vunnit auktioner i Polen för ett projekt för energilagring och projekteringen av en solpark om 100MW som därmed kommer att bli en av de större i centrala och östra Europa. Byggnationen planeras att påbörjas under 2023 och stärker ytterligare OX2 position i Polen.

Fasadgruppen blickar mot Europa Rovakate, Fasadgruppens nyförvärvade bolag från inland, har fått uppdrag på installation och fasadbeklädnad av en industrifastighet i Luxemburg. Bolaget är specialiserat på fasadarbeten för industrifastigheter och kraftverk i norra Europa och denna order är Fasadgruppens första uppdrag utanför Norden.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.