Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt augusti 2022

Stora utmaningar kräver större visioner

Den mycket starka utveckling vi såg på aktiemarknaderna under juli månad föll tillbaka i augusti. Centralbanker över hela världen signalerade fortsätta åtstramningar för att stävja inflationstrycket och globala inköpschefsindex pekar mot en allmän inbromsning av ekonomin.

Det är fortsatt stort fokus på kriget i Ukraina, räntor och inflation. I Sverige är valrörelsen i full gång och olika utspel om ersättningar för höga elpriser haglar. Risken finns att de höga priserna och stora elprisskillnaderna mellan södra och norra Sverige kommer att påverka företagen negativt. En ytterligare omständighet är att reaktor 4 i kärnkraftverket Ringhals inte kommer kunna startas om efter sitt årliga sommarunderhåll som planerat, då en beståndsdel gått sönder under återstarten. Ur säkerhetssynpunkt är det ingen fara, men då reaktorn kommer att stå stilla i höst minskar Sveriges elproduktion och vi lär få se högre elpriser. Svenska kraftnät varnar även för en ökad risk att företag under kortare perioder kan komma att kopplas bort för att undvika kollaps i elnätet.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt sjönk med –7,8 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx sjönk –7,2 %. Störst bidrag gav positionerna i K2A och Fasadgruppen medan Troax och Sdiptech bidrog minst.

“OX2 som utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker meddelade att de har sålt 49% av tre havsbaserade vindkraftsprojekt med en framtida potentiell kapacitet om 9000 MW till Ingka Investments, en del av IKEA.”

Långsiktiga lösningar för kraftfull förändring

Fasadgruppen visade kraftig vinsttillväxt med en organisk ordertillväxt på 27 %. Behovet av fasadrenoveringar förefaller vara fortsatt stort och då en renovering oftast kommer med isolering som minskar energibehovet för fastigheten bedömer vi att höga energipriser kommer driva efterfrågan i närtid.

OX2 som utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker meddelade att de har sålt 49% av tre havsbaserade vindkraftsprojekt med en framtida potentiell kapacitet om 9000 MW till Ingka Investments, en del av IKEA. OX2 erhåller initialt ca 600 mkr. Om projekten löper som de ska och alla tillstånd erhålls kommer de dessutom få ca 100 000 EUR per MW, vilket ger ett totalt belopp upp mot 4,5 miljarder kr för den sålda andelen. OX2 ser en betydande potential för havsbaserad vindkraft och vittnar om ett stort intresse från kunder.

Hållbarhet med tydlighet

Troax rapporterade en stark försäljning som var högre än förväntat. Marginalen var dock lägre då höga råmaterialpriser i början på året har viss eftersläpning och inte fullt kompenserats mot kund. Orderingången påverkades av att större projekt inom automatiserade lager har minskat i antal i främst Nordamerika.

För att förtydliga investeringsriktningen i fonden, byter Enter Sverige Pro namn till Enter Sverige Hållbar Tillväxt. Namnbytet gäller från 1 september.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.